Jdi na obsah Jdi na menu
 


Očkování :

Lupus je autoimunitní onemocnění, kdy imunitní systém útočí nejen proti bakteriím a virům z vnějšího prostředí, ale zároveň také proti struktuře vlastního organismu.

V případě lupusu je touto strukturou jakákoli tkáń v organismu, kterou si lupus(vlastně bílé krvinky, které protilátky v těle vyrábějí ) vybere.

Cílem léčby lupusu je samozřejmě snížit aktivitu poškozujícího zánětu. K tomu  slouží řada protizánětlivých léků (viz terapie).

klik:

www.lupusinky.estranky.cz/clanky/lecba-lupusu

nebo

www.lupusinky.estranky.cz/clanky/lecba-lupusu/zamysleni-o-leceni-lupusu

 


 

Důležitá je ale také prevence zhoršení choroby, tedy snaha vyvarovat se zbytečné aktivace imunitního systému.

Mezi aktivátory imunitního systému patří:

1. infekce – vždy je nutné včasné zaléčení infekce dobře zvoleným antibiotikem, u  pacientů s opakovanými infekcemi je na místě vyšetření imunologem

INFO ZDE:

www.lupusinky.estranky.cz/clanky/nejcastejsi-otazky-a-odpovedi/akutni-i-chronicke--infekce-u-lupusu_-pozor_2. očkování

informace na této straně...3. kouření aktivace je 2x častější u kuřáků než u nekuřáků4.
chronický stres


Další možnosti aktivace lupusu si prostudujte TADY:

www.lupusinky.estranky.cz/clanky/zivot-s-lupusem/na-co-dat-u-lupusu-velky-pozor


Obrazek


 

Očkování (vakcinace) znamená :

podání oslabeného nebo mrtvého mikroorganismu (bakterie, viru) nebo jeho důležité součásti do organismu s cílem vytvořit dostatečnou obranyschopnost proti tomuto mikroorganismu. Aby očkování fungovalo, je zřejmé, že musí dojít k aktivaci imunitního systému, což ale zároveň činí očkování rizikovým pro pacienta s lupusem.


 

Vždy je nutno pečlivě zvážit, zda je očkování v daném případě skutečně nezbytné!


 

 

 

 

Nebezpečí infekcí je u dětí s SLE zvýšeno. Proto mají preventivní opatření včetně
očkování velký význam. Očkování podle běžného očkovacího kalendáře nemůže ale být
vždy dodrženo. Pacienti s těžkým aktivním onemocněním nemohou být očkováni. V
případě léčby glukokortikoidy a jinými imunitu snižujícími léky se nepodávají živé

sourozenců, protože se oslabený virus může přenášet z osoby na osobu. Očkování
neživými vakcínami včetně očkování proti chřipce je možno podat. Vakcína proti
pneumokokovi je dokonce doporučována, zejména u pacientů se sníženou funkcí sleziny.
Jak je to s pohlavním životem, těhotenstvím a antikoncepcí ?
Většina žen s SLE je schopná otěhotnět a přivést na svět zdravé dítě. Těhotenství je třeba
pokud možno plánovat tak, aby k početí došlo až dostatečně dlouhou dobu po vysazení
léků, které mohou poškodit plod. Nemoc by měla tedy být dostatečně dlouho pod
kontrolou bez léčby nebo jen s malou dávkou glukokortikoidů. V době aktivního
onemocnění nebo při užívání určitých léků mohou být s případným otěhotněním potíže,
ale v žádném případě se nelze spoléhat na žádné z podávaných léků jako na prostředky,
které otěhotnění zabrání. SLE může také působit opakované spontánní potraty, předčasný
porod a onemocnění novorozence, označované jako neonatální lupus (viz apendix 2).
Rizikovým faktorem problémů v těhotenství je přítomnost antifosfolipidových protilátek.
Těhotenství může zhoršit příznaky SLE nebo vyvolat jeho znovuvzplanutí. Proto ženy s
lupusem které plánují těhotenství nebo otěhotní neplánovaně by měly být sledovány na
specializovaných pracovištích, kde se porodníci zaměřují na problematiku SLE a úzce
spolupracují s revmatology.
Některé léky podávané u SLE mohou způsobit snížení plodnosti mužů. Obecně platí, že
jak dívky, tak chlapci mají být včas poučeni o problematice těhotenství v souvislosti s
SLE a nutnosti vhodné antikoncepce. Nejbezpečnější formou jsou barierové metody,
zejména kondom, v kombinaci se spermicidními prostředky. Hormonální antikoncepce
není vhodná, protože může zvyšovat riziko vzplanutí SLE a u vnímavých jedinců i
rozvoje dalších závažných komplikací (žilních trombózy).
APENDIX 1.
Antifosfolipidový syndrom
Antifosfolipidový syndrom (APLS) je označení stavu, při němž dochází díky působení
autoprotilátek (antifosfolipidové protilátky) ke zvýšení srážlivosti krve a rozvoji krevních
sraženin uvnitř cév, nejčastěji žil (trombóza). APLS může být jedním z klinických
projevů SLE (sekundární APLS) nebo může existovat samostatně (primární APLS). Při
postižení cév v mozku mohou být kromě bolestí hlavy přítomny různé další neurologické
projevy, typickým kožním projevem je tzv. livedo reticularis. Při vzniku sraženiny ve
velkých žilách (např. dolních končetin) je pacient ohrožen jejich uvolněním do cévního
řečiště a vmetením do plic, které může být život ohrožující komplikací (plicní embolie).
Antifosfolipidové protilátky mohou komplikovat těhotenství (viz výše). V léčbě APLS se
používají léky ředící krev (antikoagulancia), jako je heparin a warfarin, v prevenci se
může uplatnit nízkodávkovaná kyselina acetylosalicylová (aspirin).
U většiny dětí se zjištěnými antifosfolipidovými protilátkami k rozvoji trombózy nikdy
nedojde. Je třeba vyvarovat se rizikových faktorů, kterými jsou kouření a hormonální
antikoncepce.
APENDIX 2.
Neonatální lupus

 

Tyto autoprotilátky má asi 1/3 žen s SLE, mohou však být přítomny i u žen bez
klinických projevů SLE.
NLE se velice liší od SLE. Je to onemocnění časově omezené, většina projevů vymizí bez
léčby a bez následků během 3-6 měsíců života dítěte. Nejčastějím projevem je vyrážka,
zejména na místech vystavených světlu. Dalším projevem mohou být přechodné změny v
krevním obrazu a zvýšení jaterních testů. Vzácnou, ale závažnou komplikací je rozvoj
poruchy srdečního rytmu v podobě tzv. vrozeného síňokomorového (AV) bloku,
působícího velmi pomalý srdeční tep, v nejtěžších případech vedoucí k úplné zástavě
srdce a úmrtí plodu. Tato komplikace se rozvíjí časně v průběhu těhotenství (mezi 15.-
25.týdnem) a lze ji zjistit vyšetřením srdce plodu ultrazvukem. U novorozenců je tato
porucha trvalého charakteru a větinou vyžaduje použití kardiostimulátoru. Děti, které
prodělaly NLE, se vyvíjejí a rostou normálně a riziko rozvoje SLE v pozdějím věku se u
nich nezdá být výrazně zvýšeno.

 

Nebezpečí infekcí je u dětí s SLE zvýšeno. Proto mají preventivní opatření včetně
očkování velký význam. Očkování podle běžného očkovacího kalendáře nemůže ale být
vždy dodrženo. Pacienti s těžkým aktivním onemocněním nemohou být očkováni. V
případě léčby glukokortikoidy a jinými imunitu snižujícími léky se nepodávají živé
Nebezpečí infekcí je u dětí s SLE zvýšeno. Proto mají preventivní opatření včetně
vždy dodrženo. Pacienti s těžkým aktivním onemocněním nemohou být očkováni. V
případě léčby glukokortikoidy a jinými imunitu snižujícími léky se nepodávají živé
očková
 
Nebezpečí infekcí je u dětí s SLE zvýšeno. Proto mají preventivní opatření včetně velký význam. Očkování podle běžného očkovacího kalendáře nemůže ale být
vždy dodrženo. Pacienti s těžkým aktivním onemocněním nemohou být očkováni. V
případě léčby glukokortikoidy a jinými imunitu snižujícími léky se nepodávají živé

Výjimkou  je nutné očkování proti 100% smrtícímu onemocnění – tetanu.

Jedná se o neaktivní očkovací látku ( tvoří ji pouze produkt bakterie tetanu – tzv. toxoid), která proto neaktivuje imunitní systém tak agresivně jako očkovací látky se samotnou bakterií nebo virem a je ve vztahu k RS relativně bezpečná.

Očkování proti tetanu by mělo probíhat v pravidelném intervalu – dosud udávaných 10 let je v současné době prodlužováno na 15 let, rovněž je dostupné vyšetření hladiny protilátek, která - je-li dostatečná - umožní ještě termín očkování dále posunout.

Očkování neživými vakcínami včetně vakcinaci proti chřipce je za určitých podmínek možné podat.

Vakcína proti pneumokokovi je dokonce doporučována,

zejména u pacientů se sníženou funkcí sleziny.


 

Pro všechna ostatní očkování platí uvážlivé zhodnocení  skutečného rizika infekčního onemocnění a nutnosti očkovat !

 

vždy dodrženo. Pacienti s těžkým aktivním onemocněním nemohou být očkováni. V
případě léčby glukokortikoidy a jinými imunitu snižujícími léky se nepodávají živé
12/2003
8
sourozenců, protože se oslabený virus může přenášet z osoby na osobu. Očkování
než
 
očkovací látky. Živou vakcínou proti dětské obrně by neměl být očkován ani žádný ze ivými vakcínami včetně očkování proti chřipce je možno podat. Vakcína proti
pneumokokovi je dokonce doporučována, zejména u pacientů se sníženou funkcí sleziny.
Jak je to s pohlavním životem, těhotenstvím a antikoncepcí ?
Většina žen s SLE je schopná otěhotnět a přivést na svět zdravé dítě. Těhotenství je třeba
pokud možno plánovat tak, aby k početí došlo až dostatečně dlouhou dobu po vysazení
léků, které mohou poškodit plod. Nemoc by měla tedy být dostatečně dlouho pod
kontrolou bez léčby nebo jen s malou dávkou glukokortikoidů. V době aktivního
onemocnění nebo při užívání určitých léků mohou být s případným otěhotněním potíže,
ale v žádném případě se nelze spoléhat na žádné z podávaných léků jako na prostředky,
které otěhotnění zabrání. SLE může také působit opakované spontánní potraty, předčasný
porod a onemocnění novorozence, označované jako neonatální lupus (viz apendix 2).
Rizikovým faktorem problémů v těhotenství je přítomnost antifosfolipidových protilátek.
Těhotenství může zhoršit příznaky SLE nebo vyvolat jeho znovuvzplanutí. Proto ženy s
lupusem které plánují těhotenství nebo otěhotní neplánovaně by měly být sledovány na
specializovaných pracovištích, kde se porodníci zaměřují na problematiku SLE a úzce
spolupracují s revmatology.
Některé léky podávané u SLE mohou způsobit snížení plodnosti mužů. Obecně platí, že
jak dívky, tak chlapci mají být včas poučeni o problematice těhotenství v souvislosti s
SLE a nutnosti vhodné antikoncepce. Nejbezpečnější formou jsou barierové metody,
zejména kondom, v kombinaci se spermicidními prostředky. Hormonální antikoncepce
není vhodná, protože může zvyšovat riziko vzplanutí SLE a u vnímavých jedinců i
rozvoje dalších závažných komplikací (žilních trombózy).
APENDIX 1.
Antifosfolipidový syndrom
Antifosfolipidový syndrom (APLS) je označení stavu, při němž dochází díky působení
autoprotilátek (antifosfolipidové protilátky) ke zvýšení srážlivosti krve a rozvoji krevních
sraženin uvnitř cév, nejčastěji žil (trombóza). APLS může být jedním z klinických
projevů SLE (sekundární APLS) nebo může existovat samostatně (primární APLS). Při
postižení cév v mozku mohou být kromě bolestí hlavy přítomny různé další neurologické
projevy, typickým kožním projevem je tzv. livedo reticularis. Při vzniku sraženiny ve
velkých žilách (např. dolních končetin) je pacient ohrožen jejich uvolněním do cévního
řečiště a vmetením do plic, které může být život ohrožující komplikací (plicní embolie).
Antifosfolipidové protilátky mohou komplikovat těhotenství (viz výše). V léčbě APLS se
používají léky ředící krev (antikoagulancia), jako je heparin a warfarin, v prevenci se
může uplatnit nízkodávkovaná kyselina acetylosalicylová (aspirin).
U většiny dětí se zjištěnými antifosfolipidovými protilátkami k rozvoji trombózy nikdy
nedojde. Je třeba vyvarovat se rizikových faktorů, kterými jsou kouření a hormonální
antikoncepce.
APENDIX 2.
Neonatální lupus
12/2003
klinick ch projevů SLE. ý
NLE se velice liší od SLE. Je to onemocnění časově omezené, většina projevů vymizí bez
léčby a bez následků během 3-6 měsíců života dítěte. Nejčastějím projevem je vyrážka,
zejména na místech vystavených světlu. Dalším projevem mohou být přechodné změny v
krevním obrazu a zvýšení jaterních testů. Vzácnou, ale závažnou komplikací je rozvoj
poruchy srdečního rytmu v podobě tzv. vrozeného síňokomorového (AV) bloku,
působí
 
přechodem určitých mateřských autoprotilátek (anti-Ro, La) placentou do oběhu plodu.cího velmi pomalý srdeční tep, v nejtěžších případech vedoucí k úplné zástavě
srdce a úmrtí plodu. Tato komplikace se rozvíjí časně v průběhu těhotenství (mezi 15.-
25.týdnem) a lze ji zjistit vyšetřením srdce plodu ultrazvukem. U novorozenců je tato
porucha trvalého charakteru a větinou vyžaduje použití kardiostimulátoru. Děti, které
prodělaly NLE, se vyvíjejí a rostou normálně a riziko rozvoje SLE v pozdějím věku se u
nich nezdá být výrazně zvýšeno.

 

dětí:

Nebezpečí infekcí u dětí je zvýšeno, proto mají preventivní opatření včetně očkování velký význam.Musí se ale dbát na aktuální stav dítěte a proto ne vždy může být proto očkování podle běžného kalendáře dodrženo.

Nemohou být očkovány děti s aktivním onemocněním - lupusem nebo jiným akutním onemocněním (třeba,když mají kašel...), obvzlášt je-li je léčeno glukokortikoidy nebo jinými imunosupresivními látkami.

Nesmějí se podávat se živé vakcíny!!!...živou vakcínou proti dětské obrně by neměl být očkován dokonce ani žádný ze sourozenců, protože oslabený virus se může přenášet z osoby na osobu.

Očkování neživými vakcínami včetně vakcinaci proti chřipce je možno podat.

Vakcína proti pneumokokovi je dokonce doporučována,

zejména u pacientů se sníženou funkcí sleziny.


 

Očkování je ke zvážení při rizikovém povolání (např. očkování proti infekčnímu zánětu jater - hepatitidě u zdravotníků), na prvním místě je ale třeba vyšetřit hladinu protilátek proti mikroorganismu v krvi.

Je-li protilátek dostatek , očkování není v danou chvíli nutné....


 

Dále očkování zvažujeme při cestách do zahraničí, kdy je do některých zemí určité očkování dokonce povinné (např. očkování proti žluté zimnici). V takovém případě je na místě konzultace s oddělením tropické medicíny k zjištění situace a skutečné nutnosti očkování v oblasti, do které se chystáte. Svou roli hraje samozřejmě i úroveň zdravotní péče v dané zemi, protože při nízké úrovni je očkování rozhodně menším zlem.


 

Pokud se rozhodnete jakékoliv očkování podstoupit, v každém případě by mělo proběhnout ve stabilní fázi choroby -REMISI- tedy rozhodně ne v období zhoršení (flaru) nebo těsně po něm. V době očkování nesmí být aktivní žádné infekční onemocnění jak u pacienta samotného tak i v rodině pacienta. Několik dní po očkování je nezbytné vyhnout se jakékoliv větší fyzické námaze (nejlépe zůstat několik dní doma)...já dodávám, v pelíšku....


 

Další otázkou je, zda nevhodné a početné očkování u dětí nemůže také přispět ke vzniku autoimunitních onemocnění, mj i SLE. Více, podrobněji se o této problematice dočtete na tomto odkaze:

http://www.rozalio.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=111


 

Jestli jte dočetli až sem a pořád Vám něco vrtá hlavou ohledně očkování, koukněte se na stránku:

http://www.ockovani.com/

nebo

http://www.vakciny.net/


 

Jsou tam i anonymní poradny , nebojte se položit dotaz, mě v pohodě odpověděli a hned jsem byla chytřejší .

Juch!


 

....ještě přikládám velmi zajímavou stránku o očkování: v podtextu má tato organizace....rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu při očkování...

http://www.rozalio.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2003

 

12/2003

 

Nebezpečí infekcí je u dětí s SLE zvýšeno. Proto mají preventivní opatření včetně
očkování velký význam. Očkování podle běžného očkovacího kalendáře nemůže ale být
vždy dodrženo. Pacienti s těžkým aktivním onemocněním nemohou být očkováni. V
případě léčby glukokortikoidy a jinými imunitu snižujícími léky se nepodávají živé

 

 

9

8
 

Náhledy fotografií ze složky Medvídek

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ugg

(skto, 29. 5. 2013 10:04)

La vie est embarqué sur un ne peut pas revenir à la tête de la routemoncler jacken, la jeunesse est ouverte se referme pas le livre, l'amour est jeté hors des enjeux de ne pas être payémoncler online shop. Pour perdre perdu à la poursuite du bonheur se marier pour se marier moncler. Met, l'humeur, comme les nuages ??blancs moelleux, a le coeur à dépenser sous forme de pluie mouche; manquer l'espritbottes uggbottes ugg, comme des sables mouvants qui fait rage. En regardant en arrière, le passé, comme la nuit bleue a été clair. Tranquillement plaintes de vacances du soleil, l' humeur ne sera pas une carence en calcium, une meilleure vieugg pas cherugg pas cher .

ugg

(skto, 29. 5. 2013 10:03)

<b><a href="http://www.monclerjackensale.net/">moncler jacken</a></b>
<b><a href="http://www.monclerjackensale.net/">moncler online shop</a></b>
<b><a href="http://www.monclerjackensale.net/">moncler</a></b>
<a href="http://www.bottesuggpaschersolde.com/">bottes ugg</a>bottes ugg
<a href="http://www.bottesuggpaschersolde.com/">ugg pas cher</a>ugg pas cher

ugg

(skto, 29. 5. 2013 10:03)

[b][url=http://www.monclerjackensale.net]moncler jacken[/url][/b]moncler jacken

[b][url=http://www.monclerjackensale.net]moncler online shop[/url][/b]moncler online shop

[b][url=http://www.monclerjackensale.net]moncler[/url][/b]moncler

[b][url=http://www.bottesuggpaschersolde.com]bottes ugg[/url][/b]bottes ugg

[b][url=http://www.bottesuggpaschersolde.com]ugg pas cher[/url][/b]ugg pas cher

SDFGFGDF

(jhon, 23. 5. 2013 10:56)

Walker nicht nur "hassen"[b][url=http://www.lombardia.cisl.it/include/ugg.asp]ugg ブーツ[/url][/b]
[b][url=http://www.lombardia.cisl.it/include/ugg.asp]ugg ムートンブーツ[/url][/b]
[b][url=http://www.francomics.de/DE/thomas.php]Thomas sabo[/url][/b]
[b][url=http://www.francomics.de/DE/thomas.php]Thomas Sabo Online Shop[/url][/b]
[b][url=http://www.lombardia.cisl.it/include/is.asp]isabel marant sneakers[/url][/b]
[b][url=http://www.lombardia.cisl.it/include/is.asp]isabel marant[/url][/b]
[b][url=http://www.francomics.de/DE/tasche.html]Longchamp Taschen[/url][/b]
[b][url=http://www.francomics.de/DE/tasche.html]Prada taschen[/url][/b]
[b][url=http://www.francomics.de/DE/tasche.html]Michael Kors Taschen[/url][/b]
[b][url=http://www.francomics.de/DE/tasche.html]Hermes Taschen[/url][/b] die Hitze, und hat eine bessere Reserve: 2 m 18 Hibbert, 2 m 06 West, sowie 2 Meter 08 James sagte Paul George, mit wie Tony Allen gekoppelt starken und wilden Stephenson,[b][url=http://www.texasent.com/lv.html]louis vuitton taschen[/url][/b]
[b][url=http://www.plazandorra.com/cl.html]christian louboutin schuhe[/url][/b]
[b][url=http://www.plazandorra.com/lvde.html]louis vuitton taschen[/url][/b]
[b][url=http://www.plazandorra.com/lvde.html]louis vuitton Online Shop[/url][/b]
[b][url=http://www.jackwolfskinsale.net/]Jack Wolfskin Sale[/url][/b]
[b][url=http://www.jackwolfskinsale.net/]Jack Wolfskin outlet[/url][/b]
[b][url=http://www.francomics.de/DE/lvde.html]louis vuitton taschen[/url][/b]
[b][url=http://www.francomics.de/DE/lvde.html]louis vuitton Online Shop[/url][/b] James Walker nicht nur traditionell zurückhaltend "großen Schleuse und Türme in der Post," Abwehrsystem, gibt es mehr defensive Optionen.
Drei Spiele der regulären Saison gegen die Pacers zweimal gewinnen, spielte James drei Spiele flüssig genug, weil der Gegner auf die Nutzung der Höhe, langsame Geschwindigkeit von Miami, die Hitze schließlich mehr solcher Kriegsführung, sondern auch eine große Auswahl an nur die aufwändiger Singles und ineffizient Weitwurf.

dgfgsdfgdsdfgsdf

(sac burberry pas cher, 23. 5. 2013 10:56)

Duncan sagte, dass die Spurs und Western Conference Finals Grizzlies sehr "hässlich" und die <a href="http://www.lombardia.cisl.it/include/ugg.asp">ugg ブーツ</a>
<a href="http://www.lombardia.cisl.it/include/ugg.asp">ugg ムートンブーツ</a>
<a href="http://www.francomics.de/DE/thomas.php">Thomas sabo</a>
<a href="http://www.francomics.de/DE/thomas.php">Thomas Sabo Online Shop</a>
<a href="http://www.lombardia.cisl.it/include/is.asp">isabel marant sneakers</a></b>
<a href="http://www.lombardia.cisl.it/include/is.asp">isabel marant</a></b>
<a href="http://www.francomics.de/DE/tasche.html">Longchamp Taschen</a>
<a href="http://www.francomics.de/DE/tasche.html">Prada taschen</a>
<a href="http://www.francomics.de/DE/tasche.html">Michael Kors Taschen</a>
<a href="http://www.francomics.de/DE/tasche.html">Hermes Taschen</a>Miami Heat und die Pacers Groll Geschichte, Krieg zeigen Datensätze: Eastern Conference Finals wird nicht gut aussehen.Beide Wanderer und wilder, James und seine Teamkollegen bereit für diejenigen, die "James Gesetz."<a href="http://www.plazandorra.com/cl.html">christian louboutin schuhe</a>
<a href="http://www.texasent.com/lv.html">louis vuitton taschen</a>
<a href="http://www.plazandorra.com/lvde.html">louis vuitton taschen</a>
<a href="http://www.plazandorra.com/lvde.html">louis vuitton Online Shop</a>
<a href="http://www.jackwolfskinsale.net/">Jack Wolfskin Sale</a>
<a href="http://www.jackwolfskinsale.net/">Jack Wolfskin outlet</a>
<a href="http://www.francomics.de/DE/lvde.html">louis vuitton taschen</a>
<a href="http://www.francomics.de/DE/lvde.html">louis vuitton Online Shop</a> "Er lief in Jordanien Regeln, wie die 90er Bulls und Michael (Begegnung) anders", sagte Shane, seine Kindheit war Pistons-Fans, die so genannte Ost-Stil, herrscht Jordan sehr vertraut mit: "Dies ist der Gegner zu behandeln LeBron Strategie, aber nicht LeBron täuschen, er ist noch LeBron, immer mächtiger. Dies ist seine Besonderes.

ockovanie

(RNG, 5. 10. 2010 0:51)

Inac co sa tyka tetanusu, je to dnes extremne zriedkava choroba, lebo bacilonosici, kone , su dnes uz zriedkave a kvoli jednemu alebo dvoch pripadoch za rok(statistika) v krajine ako Cechy sa neoplati ockovat celu populaciu. Choroba nie je prenosna z cloveka na cloveka, tj ziadna epidemia nemoze vzniknut.
Pri prvych priznakoch ako silne horucky a bolesti sa to da vacsimi injekciami roznych atb. bez problemov vyliecit.
Vela stastia v lieceni.

zvysovanie imunity a cistenie tela

(RNG, 5. 10. 2010 0:46)

V pripade oslabenej imunity je samozrejme ockovanie velmi rizikove, kedze ma rozne postranne skodlive ucinky, ktore lekarska komunita dosial tvrdohlavo odmieta, cest vynimkam.
Protizapalovych je v prirode polno, velmi ucinnych na berz postrannych ucinkov, zialbohu bezny lekar o nich nema ani sajnu.
Uvediem len zopar:
Curcumin, Quercitin, boswelin, zazvor,vitamin C ,GLA a samozrejme hromada silnych cistiacich enzymov, lebo zapaly v tele sy sposobene roznym zamorenim, ci uz z jedla, splodiny travenia alebo mikrobialna cinnost v tele.
Ale treba adresovat aj rozne nakazy v tele, ktore produkuju rozne toxiny a na to zialbohu atb nestacia, kedze tieto adresuju len bakterie a aj to nie vsetky, ale nerobia nic okolo virusov,mykoplaziem plesni a kvasnych kultur, dokonca ich podporia, lebo im odstrania z cesty rozne bakterie, ktore tieto nakazy potlacaju a drzia v "sachu" za normalnych okolnosti.
Ako proti roznym menovanym nakazam najdete aj na
http://rng.nazory.eu/, de som dal rozne rady od alternativnych lekarov, co pouzivaju neskodne ale ucinne potrsvinove doplnky miesto chemikalii schvalenych oficialne ako "lieky", ktore su v oirganizovanej medicine jedine dovolene na liecenie, hoci priroda ma mnozstvo prostriedkov, ovela viac , nez farmacia dosial vymyslela a mnohe z nich su absolutne neskodne a pritom casto ucinnejsie, nez chemicke patentovane lieky.
Maju sirsie spektrum , pracuju aj tam, kde atb alebo ine lieky zlyhaju a su v prirode cvasto uz miliony rokov, takze ked si doteraz mikroby na nich nenavykli, ako na niektore atb, tak ani v blizkej
buducnosti sa im to asi nepodari.
Vymenujem tu aspon par:
citricidal na rozne bakterie vcitane VRE MRSA a nemocnicne premnozenia clostridium difficile, tiez plesne a candidy.
Carvacrol z oreganoveho oleja na candidy a plesne
extrkt z olivovych listov a Samento na mykoplazmy
a hromadu na virusy, pozri na http://rng.nazory.eu/herpes

ockovani proti tetanu

(mar.tina, 13. 6. 2009 2:41)

Ahoj, muzete se se mnou podelit o vasi zkusenost s ockovanim proti tetanu ? Me sice na alergo/imunologii toto ockovani doporucili, ale ma revmatolozka s tim nesouhlasi. Jsem v remisi ,na plaquenilu, nicmene svoji lekarku respektuji. Par mesicu pred uvodni akutni atakou sle jsem absolvovala vakcinaci kvuli alergii, vyrobenou na miru, po druhe davce na vakcinu jsem mela silnou reakci (pry to jeste nevideli) - vakcina sla do kose, ale mozna mi i to malo, co mi pichli, podrazdilo citlivou imunitu, co se tenkrat v tele delo se nedozvim, ale ja osobne si i toto trosku spojuju s rychlosti, jakou me sle dostalo na jip a aro, proto se do ockovani nezenu. Je to dilema - riziko tetanu je omezujici ( vyhybam se sahat do zeminy, obavam se urazu), ale zas ze sle mam takovy "bobky" nebo slusne receno respekt, ze si nedam ani dobnout vakcinu na chripku ani na tetanus. Cokoli jineho uz vubec nepada v uvahu - takze o exotickych dovcach si spis jen necham zdat. Ma lekarka se stavi k ockovanim zaporne i pres remisi s ohledem na to, ze u me zazila velice rychly postup nemoci( nerada na to vzpominam, ale doslova na posledni chvili me vzali hrobnikovi z lopaty . dekuji..), jsem s tim srozumena a experimentovani me v tomhle nelaka. Jake mate zkusenosti vy, zvlast pokud jste prodelali ataku s organovym postizenim ?

očkování proti žloutence

(milena, 27. 12. 2008 22:11)

jana je ve druhém ročníku lék.faku.od 15.let nemocná s lupusem a nyní u ni probíhá očkování žloutenky,má 2dávky za sebou a DRZI se! bERE NÍZKÉ DÁVKY PREDNISONU A IMURANU A VYPADÁ SKVĚLE.DO NOVÉHO ROKU VŠEM PŘEJI HLAVNĚ ZDRAVÍ

očkování na hepatitidu A

(síma, 25. 9. 2008 0:32)

Kopie z jedné poradny na netu:
Dotaz:
Mohu být očkována proti žloutence, když nesmím dostat živou vakcínu s ohledem na mé systémové onemocnění - lupus erytomatodes?

Vakcíny proti hepatitidám neobsahují živé viry, očkována být můžete, ale není vyloučena slabší reakce na očkování a tvorba protilátek při základním onemocnění. Jinak je potřeba očkovat v remisi,při aktivitě nemoci bych to nebylo vhodné!

zatím zákaz

(milena, 19. 9. 2007 22:30)

dobrý večer Agáto,Janu na fakultu přijaly zatím bez očkování.Nový lékař-imunolog zatím očkování nepovolil,bere lék Equoral a medrol 4mg.Chce změnit léčbu,ale čeká na podrobné krevní testy,ale očkování prý nepřipadá v úvahu. Tak uvidime co a jak.

očkování při Lupusu

(milena, 29. 6. 2007 14:40)

Děkuji Agátě,že mi odpověděla. Na vaše stránky jsem zavítala poprvé a jsem překvapena co vše se dá u vás zjistit. A všem Lupusákům držím palce.

Mileno!

(agata, 27. 6. 2007 21:28)

Očkování při lupusu je individuální-holka by mela byt v remisi,urcite poradte se s ošetřujícím lékařem dcery(který léčí její lupus) a ještě třeba na adrese:www.ockovani.com,kde je i poradna.Budete mit 2 nazory...to je vzdy lepsí!

očkovaní proti žloutence

(milena, 27. 6. 2007 21:16)

je možno oočkovat dceru 19.let,když má chorobu lupus erytomathodes? Je přijata na lékařskou fakultu a tam to je jistě povinné?

vakcinace

(Petra, 1. 6. 2007 21:59)

Pracuji jako zdravotni sestra a mnohdy je u me ockovani skoro povinne.Ze zacatku jsem do toho sla s obavami,ale ted se s klidem nechavam ockovat pravidelne proti chripce,pneumoku a zatim v pohode bez atak.Ale to je opravdu individualni.

očkování

(Majda, 10. 3. 2007 20:10)

já myslím,že na tohle mají lékaři různé názory.Například můj lékař mi říká,že očkování proti chřipce ano.Protože chřipka jako taková může způsobit takové komplikace,že přeočkovat proti ní je lepší.Ale jak říkám,co lékaž to názor.Asi je dobré si ale pamatovat,že veškeré očkování živou vakcínou je u nás určitě tabu - tam je vysoké riziko toho,že to zaktivuje Lupus.(já mám podezření,že u mě to poprvé vyvolalo očkování,jenomže to jsem ještě nevěděla,že mám Lupus)

očkování

(Jarka Rad., 24. 2. 2007 8:11)

mě teřa jakýkoli jiný očkování než proti tetanu v Praze zakázali...mohloby to vyvolat aktivitu...nechci vůbec riskovat...

Očkování

(Tereza, 23. 2. 2007 18:44)

Léčím se na SLE dvanáctým rokem a posledních pět let se nechávám očkovat proti chřipce a moc mně to vyhovuje za celá ta leta jsem neměla virozu ani rýmu prostě u mně to funguje bezvadně i když vím,že se na toto očkování názory velice různí musí si každý prubnout jesli by mu to pomohlo nebo spíše uškodilo já napsala svůj postoj k tomuto tématu a moc by mně zajímalo jáké máte poznatky vy ostatní.Každý názor je dobrý,alespoň se budu naše obzory rozšiřovat.PA