Jdi na obsah Jdi na menu
 


Držitelé průkazky ZTP a ZTP/P

10. 3. 2007

 

Obrazek

Něco o nároku na ZTP

Nyní se žáda ná místním úřadě vaší obce, města či části např. Prahy.


 

Kdo je to vlastně ZTP?

ZTP -zvlášt tělesně postižený,

ZTP/P znamená, že musí mít průvodce-P.


Kdo má nárok na průkaz? 

Zdravotní postižení při kterých se přiznávají výhody I. až IIi. stupně /průkaz TP, ZTP, ZTP/P/ příloha č. 2 vyhl. 182/91 Sb.

1.Mimořádné výhody 1. stupně /průkaz TP/ se přiznávají zejména v těchto případech postižení: 

a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné funkční omezení horní končetiny (např.na podkladě anatomické ztráty, ochrnutí, mízního edemu)

b) anatomická ztráta jedné dolní končetiny od kloubu Lisfrankova výše,

c) podstatné funkční omezení jedné dolní končetiny /např. na podkladě těžké parézy/,

d) zkrácení jedné končetiny přesahující 5 cm,

e) pakloub kosti holenní,

f) ztuhlost kolenního nebo kyčelního kloubu,

g) stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu s dobrou nebo mírně porušenou funkcí operované končetiny,

h) postižení cév dolní končetiny s těžkými trofickými změnami a se závažnou poruchou krevního oběhu, příp. varikosní komplex obou dolních končetin s obdobným postižením,

ch) záchvatovitá onemocnění spojená se ztrátou vědomí dostavující se alespoň několikrát měsíčně.

2.Mimořádné výhody 2.stupně /ZTP/: 

a)vrozené nebo získané defekty odpovídající stavům po amputaci v obou bércích nebo /u jednostranného postižení/ v kloubu kolenním a výše,

b)funkční ztráta jedné dolní končetiny, např. na podkladě úplného ochrnutí /plegie/ této končetiny,

c) současné amputační ztráty podstatných částí jedné dolní a jedné horní končetiny,

d)těžší funkčně významné parézy dvou končetin,

e) pakloub kosti stehenní,

f) stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu s výrazně porušenou funkcí operované končetiny,

g) stavy po úrazech nebo nemocích páteře s následnými těžkými poruchami hybnosti,

h) těžké obliterace cév dolních končetin s výrazným trofickým postižením a s výrazným funkčním postižením hybnosti,

ch) těžké kyfoskoliózy spojené s kardiopulmonální nedostatečností,

i) vady a nemoci srdce s prokázanou chronickou oběhovou nedostatečností trvající i při zavedené léčbě,

j)objektivně prokázaná dechová nedostatečnost těžkého stupně,

k) pokročilá stadia Bechtěrevovy nemoci /počínaje IV stadiem/,

l) úplná nebo praktická hluchota,

m) chronické vady a nemoci interního charakteru trvale značně ztěžující pohybovou schopnost...tenhleten bod prý měli letos zrušit,ale zatím nic bližšího nevím...dodám...

3.Mimořádné výhody 3.stupně /ZTP/P/: 

a) anatomická nebo funkční ztráta dvou končetin,

b)současné ztuhnutí páteře i velkých kloubů v konečném stadiu Bechtěrevovy nemoci,

c)závažné mentální postižení stupně imbecility nebo idiocie,

d) úplná nebo praktická slepota obou očí,

e) úplná nebo praktická hluchota u dětí do skončení docházky do základní školy,

f) trvalé nebo dlouhodobé těžké multiorgánové selhávání, pokud podstatně omezuje pohybové nebo orientační schopnosti občana.

U nemocí a vad neuvedených v této příloze, pokud podstatně omezují pohybovou nebo orientační schopnost se funkční postižení porovnává s indikacemi uvedenými v bodech 1 až 3.

Pokud vaše postižení odpovídá některému uvedenému druhu postižení, vyzvedněte si u pověřeném úřadě v místě vašeho trvalého bydliště formulář, nechte vyplnit ošetřujícím odborným lékařem, vyplněný dejte do podatelny Úřadu . Následuje pozvání ke komisi, která rozhodne.


Výhody pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P   Obrazek

Vyhl. 182/91 Sb, § 31
Mimořádné výhody I. stupně /průkaz TP/ spočívají :
a) v nároku na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích,
b) v nároku na přednost při osobním projednávání věcí, s výjimkou nákupu v obchodech, obstarávání placených služeb a vyšetření a ošetření ve zdravotnických zařízení.

Mimořádné výhody II. stupně /průkaz ZTP/ spočívají:
a)ve výhodách I.stupně,
b)v nároku na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji městské hromadné dopravy,
c)v nároku na slevu ve výši 75% jízdného ve 2. třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní dopravě a slevu ve výši 62% v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Mimořádné výhody III. stupně /průkaz ZTP/P/ spočívají :
a)ve výhodách I. a II. stupně,
b)v nároku na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v místní i dálkové dopravě,
c)u nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.

Výše uvedené výhody jsou dány zákonem.

 

Obrazek

 

 

 

Další výhody:

 

1.
Dále může být poživatelům výhod II. a III.stupně poskytnuta sleva ve výši 50% vstupného na kulturní a sportovní podniky. Zde záleží na rozhodnutí provozovatele.

Některé příspěvky vyhl. 182/91 Sb. v platném znění jsou též vázány na držitelství těchto průkazek.2.
Držitel průkazky ZTP, ZTP/P může dostat parkovací znaky vozík (neslyšící řidič ucho),

je-li majitelem vozidla (s výjimkou postižených vadami sluchu) příspěvek na provoz motorového vozidla . Není-li držitel průkazky ZTP, ZTP/P majitelem vozidla (opět mimo občanů se sluchovou vadou), ale má osobu blízkou, která majitelem je, může také tato osoba blízká požádat o výše uvedený příspěvek (§36) :
Dvoustopé vozidlo – ZTP – 5624 Kč ročně, ZTP/P 9124 Kč ročně.


3.
Držitel průkazu ZTP, ZTP/P může také požádat u svého úřadu(odbor dopravy)o vyhrazené parkoviště v místě svého bydliště). Obrazek

 

Držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty má nárok na slevu při zřízení a na neplacení měsíčního paušálu telefonní stanice, dále mají tito občané nárok na bezplatný pronájem speciálních koncových telefonních zařízení (fax, psací telefon, bezdrátový telefon, Mirafon atd.). Totéž se týká dětí od 15 do 18 let a osob zbavených svéprávnosti.


 

4.
Držitel průkazu ZTP/P (nebo s jakýmkoli stupněm bezmocnosti) má nárok na slevu při zřízení telefonní stanice a na neplacení paušálního poplatku.
5.
Co se neví!
pro držitele ZTP a ZTP/P poskytuje pojišťovna 
KOOPERATIVA:

1.sleva 10% na pojisteni vozidel alias povinne ruceni
2.na pojisteni domácnosti také 10%
3.na pojisteni nemovitosti také 10%sleva

vice na
www.koop.cz 


6

POUZE pro držitele průkazky ZTP/P poskytují rwe závody slevu na odběr plynu:

Koukněte se!

http://editor.rwe-jmp.cz/jmp.cz/domacnost/sleva_pro_zdravotne_postizene/

Uplně nejvíc informací se dočtete tady, to jsou spřátelené stránky pro nemocné s Roztroušenou sklerosou:

http://www.aktivnizivot.cz/index.php?typ=SEA&showid=32&id=369578


7.NOVINKA!!!!!!

přípěvek na telefonování mobilním telefonem, 200kč za měsíc!

Je pro ty, kdo mají ZTP a ZTP/P!!!!!

Podmínky juk:Obrazekhttp://www.mobilmania.cz/default.aspxsection=21&server=1&article=1114146

Tak to se již změnilo, nové podmínky si načtěte TADY!!!

www.aktivnizivot.cz/vas-web-zive/aktuality/slevy-na-telefonovani-pro-uzivatele-se-zdravotnim-a543473


 

8. Speciální pojištění pro zdravotně postižené
27.11.2007

Pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům při nabídce pojistných produktů přichází pod vlajkou pojišťovny Generali. Od ledna bude v nabídce nový program Bez bariér, který nabízí speciální pojištění bezbariérových domácností, zdravotnických pomůcek...

Od ledna bude v nabídce nový program Bez bariér, který nabízí speciální pojištění bezbariérových domácností, zdravotnických pomůcek a dalších potřeb pro osoby s pohybovým postižením a pro nevidomé a slabozraké. Pojištění se vztahuje také na vodící a asistenční psy, odpovědnost poskytovatele sociálních služeb a další oblasti. Další novinkou je pojištění vozidel se speciálním tarifem 'Handicap'. Ten bude určený osobám se zdravotním postižením, držitelům průkazů ZTP a ZTP-P. Pro nevidomé a slabozraké jsou připraveny speciální informační materiály, které obsahují důležité informace rovněž v Braillově písmu.

Zdroj: www.infoposel.cz


9: Existují  centra pro poradenství pro postižené - která se soustředují především rady kolem  uprav automobilů, ale poskytují i služby PORADENSKE VSEOBECNE!!!

nápln najdete zde a adresu na internetu níže:

Regionální centra pomoci a mobility

nahoru
RCPM Regionální centra pomoci a mobility (dále RCPM) jsou kanceláře, které chráněná dílna CAR CLUB v rámci svého projektu zřizuje v různých regionech ČR.
Motto projektu:
"Chceme podat pomocnou ruku co největšímu počtu zdravotně znevýhodněných občanů, pomoci jim nalézt práci a zlepšit jejich mobilitu. Naplnit jejich životy smysluplnou aktivitou, posílit jejich pocit sounáležitosti ke společnosti."

Handicapovaní pomáhají handicapovaným
Vyškolení zaměstnanci RCPM, kteří jsou všichni sami tělesně handicapovaní, jsou připraveni poskytnou postiženým občanům potřebnou radu a pomoc.

Poradenství:
Poradenství k Zákonu o sociálních službách
• Pomoc s vyřízením žádostí o příspěvky vč. informací jaké úřady žádosti vyřizují
• Informace o možnostech získat osobní automobil, autoškola, vhodná úprava ovládání
Poradenství při hledání rekvalifikací a zaměstnání pro postižené
• Znalost regionálních organizací pro handicapované
• Informace o poskytovatelích sociálních služeb v regionu

Poskytované služby RCPM

Pro zjednodušenou orientaci ve službách, které jednotlivá centra poskytují jsme vytvořili řadu ikon:

Poradenství Poradenská služba pro handicapované Rekvalifikace Rekvalifikace a zaměstnání
Cestování Cestovní agentura HANDY tour Agentura Pracovní agentura HANDY job
Dopravní obslužnost Dopravní obslužnost HANDY asistent Handy Prodej vozů HANDY

 

 

 

Adresa, kde najdete a ještě mnohem vic  je:

http://www.carclub.cz/pomoc.php#top


 

10.Šetření se může uplatnovat i při úsporách energie v bytě nebo v domě....Jak  na to?

KUK

www.setrimeenergii.cz

http://www.i-ekis.cz/


zajímavé dkazy:


Pojištění: přečtěte si!!!!

http://www.ligavozic.cz/index.php?akce=11&id=1524


 

 

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

www.aktivnizivot.cz/vas-web-zive/aktuality/vraceni-dph-osobam-se-zdravotnim-postizenim-a540287

 

 


..... nakonec prosba!!!! 

Prosím, neptejte se mne na záležitosti kolem průkazek, fakt to nevím, nejsem v tomto oboru VZDELANA!!!!!...sorry...položte dotaz na www.ligavozic.cz

.....konkretně ZDE je poradna PARAGRAFIK!!!!  

KLIK:

http://www.ligavozic.cz/index.php?akce=158


Hodně informací na jednom místě ( a právě možná i odpověd na tu vaši otázku ) najdete TADY:

http://ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php

nebo ZDE:

http://www.nrzp.cz/poradna/

Děkuji za pochopení....:o(((((( 


 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Motýli

Komentáře

Přehled komentářů

pane Bedřihu, neumíte číst?

(Klára, 20. 4. 2009 16:10)

Dobrý den, neumíte číst?...vše je nahoře v textu,nebudte líní a čtěte event. použijte poradnu:

http://www.ligavozic.cz/index.php?akce=158

Info o plynu:
POUZE pro držitele průkazky ZTP/P poskytují rwe závody slevu na odběr plynu:

Koukněte se!

http://editor.rwe-jmp.cz/jmp.cz/domacnost/sleva_pro_zdravotne_postizene/

Uplně nejvíc informací se dočtete tady, to jsou spřátelené stránky pro nemocné s Roztroušenou sklerosou:

http://www.aktivnizivot.cz/index.php?typ=SEA&showid=32&id=369578

PŘÍSPĚVEK NA PLYN

(BEDŘICH SAMSONY, 20. 4. 2009 16:02)

DOBRÝ DEN,
MÁM NÁROK NA SLEVU Z CENY PLYNU JAKO DRŽITEL ZTP/P?

Mylná informace - námět k opravě

(NiCMOCBOY, 17. 12. 2008 9:59)

V bodu 3 je mylně uvedená informace na bezplatný pronájem speciálních koncových telefonních zařízení. Nájem je poskytnut za cenu standartního koncového zařízení (29,-Kč/měsíc vč. DPH).
Opravte prosím, pocopitelně napřed prověřte.

pro Jiřinu

(Agata, 19. 8. 2008 21:29)

ahoj,nebudte lini a čtete,co tu pisu!psala jsem,abyste se me neptali,ze jsou to pouze informace!!!
Odpoved na vas dotaz najdete na:
http://www.ligavozic.cz/index.php?akce=158
V historii,nekde pozpátku to tam urcite je!!!...jen hledat!!!

prirucka,kde najdete info

(Agata, 18. 8. 2008 11:29)

jmenuje se - Nápadník 2008
Liga za práva vozíčkářů, o. s., vydává i letos publikaci "Nápadník – sborník informací a rad pro život s postižením".

Více než 200 stran obsahuje aktualizované kapitoly o důchodech a dalším hmotném zabezpečení, o příspěvcích, pomůckách, rehabilitaci, pracovním uplatnění, bariérách a bydlení, dopravě a úpravách aut. Dozvíte se užitečné informace např. o odškodnění po úrazu, budete mít k dispozici přehled kontaktů organizací dle typů postižení ve svém regionu a získáte přehled pravomocí úřadů. Nově jsou zařazeny vzory odvolání a informace o některých léčebných metodách.
Nápadníka si můžete objednat v tištěné podobě za 60 Kč, na CD za 40 Kč nebo v tištěné podobě i s CD za 80 Kč. Letos jsme museli přistoupit na zpoplatnění publikace, aby bylo možné ji zrealizovat v potřebném množství a kvalitě. Zájemci mohou psát své objednávky na mail: info@ligavozic.cz, telefonovat na číslo 537 021 493 nebo psát SMS na číslo 777 010 331.

pro speciální dotazy na ZTP a ZTP/P

(Agata, 17. 6. 2008 14:34)

Prosím, neptejte se mne v této rubrice v komentářích na záležitosti kolem průkazek, fakt to nevím, nejsem v tomto VZDELANA!!!!!...sorry...položte dotaz na www.ligavozic.cz

.....konkretně ZDE je poradna PARAGRAFIK!!!!

KLIK:

http://www.ligavozic.cz/index.php?akce=158

nebo zde:

http://www.nrzp.cz/poradna/

Hodně přehledných informací je i TADY: http://ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php

děkuji za pochopení!!!:o)))

SLEVA POJISTEK U KOOPERATIVY

(Peta z Plzně, 23. 6. 2007 15:17)

VELKÝ POZOR !! sleva na KOOPERATIVĚ platí,ale musí se uzavřít nová smlouva,u auta to nevadí, ale problém je u pojištění bytu a domácnosti,kde nové pojistně podmínky jsou méně výhodné oproti starým smlouvám a je také vyšší pojistné, takže neušetříte nakonec skoro nic.