Jdi na obsah Jdi na menu
 


Etikoterapie

5. 9. 2007

Etikoterapie

se zabývá uzdravováním nemocných vztahů. Ve špatných vztazích k sobě a k druhým hledá příčiny nemocí člověka.
Nemoc těla je z tohoto pohledu jen hmotným otiskem nemocné duše, která ještě nenalezla cestu k mravnímu řádu.
Etikoterapeut je jen pasivním zrcadlem, které nabízí duchovní vhled do životní situace nemocného.
Nemocný si sám nachází místo, kde se odklonil od zákona lásky a jednoty. Je-li nalezeno a odstraněno nemocné přesvědčení v nitru a nemocný sám změní životní způsob, může teprve dojít ke skutečnému uzdravení v duši a tím i k vymizení hmotných příznaků v těle.Etikoterapie sama jako taková neléčí. Je “pouze” pomocí při procesu sebeuzdravování a vědomého duchovního růstu těch, kteří už chtějí převzít zodpovědnost za svůj život do svých rukou a uzdravit se sami.
Vzhledem k všeobecnému úpadku mravnosti je Etikoterapie cestou k uzdravení jedince i celé společnosti.


Tím, že si klade za cíl zdraví ducha – duše – i těla, stává se Etikoterapie medicínou budoucnosti.

--------------------------------------------------

 

MUDr. Vladimír Vogeltanz je pokračovatelem této terapie,kterou vlastně objevil pan MUDR.Ctibor Bezděk,který je trochu pozapomenutý, ale vydal také knihu, kterou naleznete TADY:

http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=5375


 

Pan MUDr.Vogeltanz je aktivním propagátorem této metody, spíše filosofie..... a autorem 2 knih

CO S DOKTOREM 

Etikoterapie - to není jen jakási metoda, jejímž cílem je fyzické zdraví člověka. Je to cesta, kterou bude muset jednou projít každý člověk ve svém duchovním vývoji, má-li najít své lidské JÁ a smysl své existence na Zemi. Je to cesta uvědomění si sebe tady a teď. Je to vědomé rozhodnutí vymanit se z negativních vlivů své nevědomé minulosti, prožívané v pokřiveném (nemocném) vztahu k sobě samému, a tím i nutně k druhým. Je to přechod od mlhavě tušeného k jasně vědomému hledání příčin nemocí našeho "zevního" těla v našem "vnitřním" těle.
Dokud naše chování řídí ne plně vědomé duševní vjemy, city, pocity a myšlenky, které se přesně nekryji s Pravdou, s nejvyšším řádem (stávají se tudíž nutně neřádem), pak nemůžeme být v reálném světě mocní a nutně se stáváme nemocní.
Nevědomost duše (nesebevědomí, neuvědomění si Pravdy, nevědomost o tom, jak zdravě žít), to je příčina ne-moci těla. Stav těla je ten pravdivý otisk stavu duše ve hmotě.
Z nevědomosti lékařů o duševně-duchovních příčinách nemocí nutně plyne neschopnost vyléčit skutečnou příčinu nemoci a uzdravit tak celého člověka, který má nejen tělo, ale i duši a ducha. Jak se mohou nevědomí nemocní a nevědomí ne-mocní lékaři uzdravit ze své bezmoci? A mohou se vůbec uzdravit? Ano, za jediné podmínky - musí chtít! Musí začít hledat pravdu tam, kde je. O jednom takovém hledání je i kniha Co s doktorem, jakási zpráva ze studijní cesty - od tušení k vědění, od operaci těla k operacím duše, od medicíny k etikoterapii. Je to cesta, která čeká každého, kdo se začíná vymaňovat z omezeného materialistického vidění světa a začíná mířit ke světlu skutečného poznání. Musí mít ale odvahu vyhledat a pojmenovat ve své minulosti nemocné mínění o sobě, o druhých, o světě, uložená v podvědomí. To je diagnóza příčiny nemoci. A vědomé rozhodnutí tato chybná nasměrování přesměrovat, tj. uvést v soulad s duchovními zákony, to je začátek léčby duše a tedy i těla. Je to ta nejtěžší léčba, skutečný boj o duši člověka mezi silami dobra a zla.
Ale nemocný, který si ještě neuvědomuje svou duši, své skutečné JÁ, nemůže být také mocný v boji s tak silným pokušením, jako jsou Strach a Pýcha - různé formy sobectví - nemoci mravů. Pomocnou ruku může nabídnout jenom lékař či léčitel, který se sám při hledání kořenů nemoci v duši dostal i k vyšším formám uzdravování.
Etikoterapie je léčba mravností - vědomým rozhodnutím žít v Pravdě a
otvírá postupně i cestu k nejvyššímu stupni léčení - k léčbě ducha z nevědomosti o Bohu. Etikoterapie na rozdíl od hmotné medicíny usiluje o uzdravení těla, duše i ducha.

 

 

CO S DOKTOREM 2 

Kniha je ze života lidí, přicházejících ke mně se svým trápením, ale i ze života mého. Na určitém stupni poznání já jsem oni a oni jsou já a na dalším stupni i vy jste oni a já. A ještě dále i ti neviditelní kolem jsou s námi a v nás. Tu jednotu začínám cítit ve všem a taky už vím, že když ji opustím a z láskyplných vztahů někde vypadnu, přestávám být mocný a začínám být nemocný. Tím, že jsem opustil zdravotnictví a přestal být lékařem oficiální medicíny, jsem dostal jedinečnou příležitost zamyslet se nad zaběhanými formami, které my lidé nazýváme pomocí bližnímu. Byla mi dána možnost vniknout do podstaty vzniku nemoci. Hledal jsem s klienty, které medicína nedokázala vrátit na cestu k uzdravení a radosti ze života, příčiny a smysl jejich nemoci a smysl života vůbec. Ten „úkrok stranou“ z nalinkované medicínské dráhy mi umožnil jasně vidět a pojmenovat hlavní slabinu současné medicíny i společnosti. A tou je trvající nevědomost o duchovních zákonech, v jejichž režii se nemoc vyvíjí zákonitě tam, kde je člověk svým myšlením, cítěním a konáním nerespektoval. V knize Co s doktorem 2 předkládám dílčí výsledky svého soukromého výzkumu.


 

 

 

Jeho (pana MUDr.Vogeltanze) stránky pak naleznete ZDE:

 


http://www.etikoterapie.com/index.php?show=uvod

Obrazek

Obrázek o čem to je, můžete si udělat zde,¨info lze nalézt na tomto odkaze, kde jsou úryvky z přednášek:

http://www.artbos.cz/clanek/73/Etikoterapie.htm


 

 

Náhledy fotografií ze složky Vlci

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář