Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sjogren a lupus

1. 12. 2007


 

Myspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter Graphics  

 

Sjogrenuv syndrom - SS syndrom je chronické autoimunitní onemocnění, které ovlivńuje produkci slin a slz, protože slinné s slzné žlázy nefungují správně.

Toto onemocnění vede především k suchosti očí, ale i jiných sliznic.


 

 

Základní charakteristiky - FAKTA :

 • nejvíce toto onemocnění postihuje ženy mezi 40 a 50 lety ,u žen je výskyt SS 9× častější než u mužů.
 • projevuje se suchostí očí a jiných sliznic ( to se pak demonstruje při polykání - jednak nedostatkem slin v ústech, ale i suchostí sliznice v jícnu, kdy následkem tohoto vznikají křeče a poruchy polykacího aktu)

 • Sjogreův syndrom je relativně frekventované onemocnění, které však zůstává často nedignostikováno

 


 

Popis Sjogrenova syndromu:

U Sjogrenova syndromu může nastat dvojí výskyt:

 1. samostatně - primární Sjogrenův syndrom  
 2. asociovaně s jiným autoimunitním onemocněním - nejčastěji s lupusem SLE nebo revmatoidní arthritidou RA  - sekundární Sjogrenův syndrom.

 

Diagnostická kriteria , které musíte splnit, aby lékaři "uznali" diagnosu SS syndrom:

 • suchost v ústech
 • chudá produkce slin ze slinných žláz 
 • suchost v očích
 • častá přítomnost antinukleárních protilátek -ANA
 • přítomnost antinukleárního faktoru

Přestože toto onemocnění probíhá u mnoha lidí mírně, první známka slizniční suchosti se může objevit více let před jasným propuknutím onemocnění a před stanovením diagnosy.


 

 

Příznaky :

Usta

Příznak nejčastější u Sjogrenova syndromu je suchost v ústech - nazývaná odborně jako xerostomie.

Jiné příznaky v oblasti úst:

 • často "hořící"  jazyk
 • rozpraskaný jazyk
 • zvýšený výskyt kazů v ústní dutině 
 • obtížné polykání
 • obtížné mluvení bez možnosti průběžného zvlhčování úst (např.neustálé popíjení při delším mluvení)
 • Talal (výzkumník) poprvé uvedl ve své práci „příznak sušenky“,kdy je pacient otázán, zdali je schopen sníst slanou sušenku bez příjmu tekutiny. Nemocný se suchostí úst téměř vždy projeví naprosté znechucení při pouhé představě konzumace suchého slaného jídla

Tekutina je často důležitá pro zapíjení jídel, jednotlivá sousta nelze spolknout bez zapití jídla....a to proto, že je snížená produkce slin slinnými žlázami.
Příušní žláza je hlavní slinná žláza umístěná před uchem na obou stranách, vlastně v těsné blízkosti čelistního kloubu), může být zvětšená a bolestivá kvůli jejímu otoku. Příčinou otoku je zánět, ale autoimunitní povahy....není proto léčitelný běžnými antibiotiky.

 

 

Zvětšení příušní žlázy nebo jiných hlavních slinných žláz u 2/3 případů pacientů s primárním SS syndromem.

Zvětšení příušní žlázy nebo jiných žláz je více neobvyklé  u sekundárního (druhotného SS syndromu)


Oči:

Postižení očí bývá další častá manifestace ss syndromu:

 • lidé si často stěžují na pálivý nebo řezavý pocit v očích, obzvláště v ranních hodinách.

 

 Jiné oční příznaky mohou zahrnovat:

 

 1. svědění očí
 2. zvýšená citlivost na osvětlení, která může vést ke specifickému "suchému"zánětu oční rohovky : keratokonjunktivitis sicca
 3.  zčervenání očí
 4. Je přítomna světloplachost a nemocní udávají často „pocit filmu“ v zorném poli a zvýšenou únavu očí, prohlubující se v suchém prostředí, jako jsou například v klimatizované místnosti

 


 Žlázy:

 

Snížení produkce výměšků žlázek v horních a dolních dýchacích cestách může mít za následek zvýšené a chronické (dlouho trvající) dráždění ke kašli.

Snížená sekrece(vylučování) žlázek v trávicím traktu může být sdruženo s polykacími potížemi - suchost v hrdle, bolest při polykání, pocit nemožnosti polknout sousto bez jeho zapití.A potom tato snížená sekrece může přivodit i podráždění sliznice žaludku - tzv.chronickou gastritidu.

Suchost sliznice vaginy může způsobit dráždění a bolest při souloži nebo i mimo ni a tíím pádem vyšší sklon k sekundárním infekcím v této oblasti a to především kandidové infekci..

 


 

 

 Mimo-žlázové příznaky - nesouvisející přímo s produkcí žláz:

Příznaky, které se ukazují a projevují mimo žlázy jsou viditelné u jedné třetiny pacinetů s primárním SS syndromem, ale řídčeji jsou přítomny i u sekundárního SS syndromu.

Tyto "extraglandulární"příznaky obsahují:

bolest kloubů

bolest svalů

mírné stále přetrvávající teploty

únava a  zvýšená únavnost

 

suchost kůže spojená se šupinatěním a úporným svěděním

 


Takové příznaky a známky (výše uvedené) mohou být sdruženy s postižením:

plic 

ledvin 

vaskulitidou /to je zánět krevních cév/

lymfomy   

/to je typ nádoru žlázových buněk ,je však dobře léčitelný!!!!/. Lymfom se může vyvinout až u 6% pacientů s diagnostikovaným SS sy

 


 

Laboratorní známky u SS syndromu:

 

Auto-protilátky obvykle přítomné:

 • 80% pacientů má positivní antinuklearní protilátky (ANA).

  pozitivní jsou většinou i protilátky anti SS-A a anti SS-B

 • Rheumatoidní faktor RF je přítomen u 75% až 95% pacientů s SS syndromem 
 • Zvýšená hladina bílkovin je vidět v séru (vyšetření elektroforesou) až u 80%pacientů s SS sy. 

Jiné ale nespecifické příznaky laboratorních abnormalit obvykle popisovaných u SS sy:

 • zvýšená erythrocytární sedimentace FW /srážlivost červených krvinek, známka zánětu v těle/ a CRP protein,ale negativita těchto znaků nevylučuje onemocnění...
 • střední anemie
 • nízká hodnota albuminu v séru /albumin je transportní bílkovina/


 

Přítomnost určitých genů může podmínit výskyt primárního SS syndromu u lidí.Je to především gen : HLA-B8 a HLA-DR3.

 


 

Tyto diagnostické testy a postupy jsou obvykle používány u lidí,když je podezření na SS syndrom :
 1. Schirmerův test: část filtračního papírku se přisune do rohu oka a měří se stupen jeho smáčení po 5 minutách.

  Proužek papíru o velikosti 35 × 5 mmse zasune do spojivkového vaku do hloubky 5 mm a sleduje se výška zvlhčení za 5 minut. Pozitivita testu je vlhkost mensí nebo stejná 5mm

 2. Rose-Bengal : test určuje, zda zánět postihl rohovku.

  Hodnotí se plošné zabarvení ve třech polích oka dle van Bijstervelda.

 3. Test slinění : hodnocení slinění pomáhá ozřejmit možnou slinící poruchu

  nepřímá sialometrie (Škachův test), hodnotí se produkce slin za 15 minut, nejprve bez podnětu..jen tak..., poté nemocný žvýká 15 minut parafín a opět se hodnotí objem slin.

   

  Biopsie slinné žlázy :ze rtu nebo slinné příušní žlázy může pomoci stanovit diagnosu nejpřesněji.

 


 

 

Asociované nemoci se SS syndromem

Společný výskyt nemoci SS syndrom a SLE byl poprvé popsán v roce 1959. Mezi těmito nemocemi jsou četné podobnosti (jak klinické tak laboratorní) a proto není snadné stanovit jejich přítomnost.

 

 Není neobvyklé najít četné příznaky sekundárního SS sydromu u lidí s lupusem SLE

 • není někdy snadné dlišit,zda jsde o primární SS syndrom nebo onemocnění lupus SLE, protože příznaky jsou velmi podobné
 • arthritida-zánět kloubů
 • kožní vyrážka
 • kidney disease -onemocnění ledvin 
 • zvýšené hladiny antinukleárních protilátek jsou u obou onemocnění. 

Sjögrenův syndrom může být propojen s jinými onemocněními, jako: 

virové infekce 

vedlejší efekt některých léků (suchost v ústech u některých antihypertenziv,-éků na vysoký tlak ,antidepresiv-léky na depresi,antihistaminik-léky na alergii)

Jiná onemocnění mohou způsobit zvětšení příušní žlázy:

 • virové infekce
 • sarkoidosa
 • diabetes mellitus - cukrovka.


 

Léčba SS syndromu :

Péče o nemocné se SS je multidisciplinární problém,na kterém se podílí revmatolog, internista , gastroenterolog, oftalmolog a další medicínské obory.

Léčba se pokouší se o ulehčení problémů, způsobených suchostí postižených tkání: v očích, v ústech, ve vagině - pomocí lubrikantů a zvlhčovadel 

 

Umělé slzy v různých formách pomáhají nahradit sníženou produkci vlastních slz.Ovšem některé umělé slzy vás pro obsah cizorodých látek mohou také dráždit.Je třeba hledat ty, které vám vyhovují.

Uzavírání slzných kanálků operačně, je bud dočasné nebo dlouho trvající,může být velmi efektivní pro zvýšení vlhkosti rohovky a  spojivky. Vyvíjejí se ještě jiné alternativní experimentální přístupy.

Důsledně dbát na hygienu ústní dutiny a prevenci zubního kazu..který souvisí s nedostatkem slin

Nemocný by se měl vyvarovat pobytu v suchém a teplém prostředí, které vysušuje nejen sliznice, ale i kůži

Lokální látky zvyšující vlhkost v ústech mohou být velmi prospěšné.

Při styku nutné používat KVALITNI  lubrikanty,aby se předešlo dráždění poševní sliznice.

 

Systemové léky, které jsou používány, jsou to: 

1.Pilocarpin nebo  bromhexin

2.Hydroxychloroquine ( Plaquenil ) antimalarikum, bývá užíváno v těchto případech:

únava a bolest kloubů spojená s primárním SS syndromem

ke snížení hladin autoprotilátek a sedimentace


3.Systemové corticosteroidy a nebo immunosuppressivní léky (cytotoxic drugs) se užívají u extraglandulární formy SS syndromu , jako např u:

vaskulitidy

postižení plic

postižení ledvin 


 

 Prognosa Sjögrenova Syndromu 

 

 

 

 • Rozvinutí nemoci může být individuální: od mírné formy do velmi silně vyjádřených příznaků..
 • Jedinci se sekundární formou onemocnění mívají většinou mírnější formu,když srovnáme postižení a příznaky s primárním SS syndromem.
 • Je vypozorováno, že jedinci s primární formou SS syndromu mají mírně vyšší výskyt extraglandulárního postižení.
 • Časná diagnosa a časná léčba proto je EXTREMNE důležitá,protože předchází možnému rozvoji postižení orgánů.
 • Učení se příznakům nemoci umožní člověku s SS syndromem být si nemoci a jejich následků vědom a při každém zhoršení příznaků se musí hlásit u svého ošetřujícího lékaře k zpřesnění a upravení léčby.
 • Následná péče a sledování jedinců s tou nemocí je samozřejmá a extrémně důležitá.


   

 Informace prohlubující tuto problematiku:

 

 

 

 www.anamneza.cz/moduly/clanek.php3

www.sucheoko.cz/

www.solen.cz/pdfs/int/2006/10/02.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Medvídek

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pro Radku

(Romana, 19. 4. 2010 23:09)

Podívej, Radko, asi máš pravdu, ale bohužel si myslím, že ne všechny informace, které se tady píší nebo diskuze lidí o určitém problému, se týkají všech stejně. Zkusila jsem se mrknout jen jednou do diskuze, která se mě "týkala" a už bych to nikdy neudělala.Já sama si na netu takové informace nevyhledávám, raději se držím rad lékaře. R.
P.S. Pokud jsem se někoho dotkla, omlouvám se.

Pro autorku blbostí

(Radka, 19. 4. 2010 21:01)

S internetem je to jako s televizí,kdo vnitřně na nějaké inforace "nemá", nemusí je číst a přepne či překlikne si jinam...kdo vědět nechce, nedozví se...kdo ano, musí znát sebe sama...aby informace přijal
Mě stránky pomohly, i když taky všechno nechápu hned, klidně se sem vrátím a poptám se u doktora, co si mám o čem myslet.
K psychiatrovi chodím taky, ale rozhodně mě tam nedohnaly tyto stránky, myslím, že lidi s autoimunitou problémy s psychikou mají, jen si to přiznat...Zdravím.AHOJ.

Samé blbosti

(Radši neuvedu, 19. 4. 2010 19:52)

Nevím, jestli je opravdu dobré vyčíst z internetu úplně všechno. Mou příbuznou dovedly tyhle stránky až na psychiatrii. Jen tak dál, ať je tam čím dál víc lidí!

poděkování

(marcela, 25. 4. 2008 15:20)

To jsou moc pěkné stránky, výstižné, ale zase jsem nemusela mít pocit, že čtu o sobě. Ale to je jenom vtip, díky Agátko, M.