Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mykofenolát mofetil CELLCEPT a pribuzny lek MYFORTIC,Myfenax

19. 9. 2007

 

kloub1.jpg

Rp.

  CELLCEPT 500 mg nebo 250mg por. tbl. flm.
V:  F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzach-Wyhlen, SRN.
DR:  F. Hoffmann-La Roche AG, Basel, Švýcarsko.
S:  Mofetilis mycophenolas 500 mg nebo 250mg v 1 potahované tabletě.
PL:  Cellulosum microcristallinum, Croscarmellosum natricum, Povidonum 90, Magnesii stearas. Potah: Hypromellosum, Hyprolosum, Titanii dioxidum, Macrogolum 400, Indigocarminum, Ferri oxidum rubrum.
PP:  Oválné tablety levandulové barvy, s vyraženým CellCept 500 nebo 250 na jedné straně a firemním logem na druhé straně.
DO:  Neprůhledný PVC blistr, příbalová informace, papírová skládačka.
B:  50 a 150 potahovaných tablet.
IS:  Imunosupresivum.
CH: 

Mykofenolát-mofetil je 2-morfolinoethylester kyseliny mykofenolové (MPA), která je farmakologicky účinnou látkou. MPA inhibuje selektivně inosinmonofosfátdehydrogenázu (IMPDH) a tím de novo dráhu syntézy guanosinových nukleotidů a jejich inkorporaci do DNK. Zatímco jiné buňky mohou vyuzít tzv. záchrannou syntézu purinových nukleosidů, proliferace T a B lymfocytů je kriticky závislá na de novo syntéze purinů.

Proto má MPA silnější cytostatický efekt na lymfocyty než na jiné buňky.

FÚ: 

Po perorálním podání se mykofenolát-mofetil rychle vstřebává a metabolizuje na farmakologicky aktivní MPA, kterou lze na rozdíl od mykofenolátu meřit v plazmě. Průměrná biologická dostupnost (AUC) perorálně podaného mykofenolát-mofetilu u zdravých dobrovolníků měřená koncentrací MPA je asi 94% oproti AUC po i.v. podání. MPA podléhá enterohepatální recirkulaci s druhotným vzestupem koncentrace v plazmě za 6-12 hod. po podání. 97% MPA je v plazmě vázáno na albumin. V játrech je MPA metabolizována na farmakologicky neaktivní glukuronid (MPAG). Jen zanedbatelná část léku je vylučována jako MPA, asi 87% léku je vylučováno jako MPAG do moči, zbytek převážně do střeva.

Jídlo snižuje hodnoty MPA Cmax, ale neovlivňuje AUC -biologickou dostupnost.

.
U osob s glomerulární filtrací nižsí než 0,4 ml/s byly po jednorázovém podání mykofenolátu zjištěny vyšsí AUC MPA v plazmě než u osob zdravých nebo u osob s mírným snížením renální funkce. U nemocných po transplantaci ledviny s opožděným rozvojem funkce štěpu byly průměrné hodnoty AUC pro MPA srovnatelné, pro MPAG vyšší v porovnání s hodnotami u nemocných bez opožděného rozvoje funkce.

I:  V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce u pacientů, kteří dostali alogenní ledvinný, srdeční nebo jaterní transplantát. Použití u nefritidy u SLE.
KI:  Přecitlivělost na složky přípravku.
SU: 

Pacientům je třeba vyšetřit kompletní krevní obraz jednou týdně v průběhu 1. měsíce, 2krát za měsíc ve 2. a 3. měsíci léčby a dále jednou za měsíc do konce 1. roku. Pokud se rozvine neutropenie (neutrofily pod 1,3 x 10 na 9/l) může být nutné přerušení nebo ukončení léčby. Pacienty je nutno upozornit, že je třeba okamžitě hlásit lékaři známky infekce, hematomy, krvácení nebo jakékoli další příznaky útlumu kostní dřeně.
U pacientů se závažným onemocněním gastrointestinálního traktu (peptický vřed) v anamnéze je třeba zvážit zvýšené riziko nežádoucích účinků, zejména recidivu -návrat-vředového onemocnění.
Doporucuje se omezení expozice slunečnímu a UV záření.

Nemělo by být prováděno očkování živými vakcínami.

NÚ:  Hlavní nežádoucí účinky závislé na dávce jsou průjem, zvracení, sepse, leukopenie, anemie, zvýšená frekvence některých druhů infekcí (vše častěji u dětí). Riziko rozvoje oportunní infekce (zejména kandidóza kůže a sliznic, CMV viremie/sy, herpes simplex a zoster). Dále se popisují trombocytopenie, IMC, poruchy funkce ledvin, hypo- i hypertenze, bolest na prsou, bolesti hlavy, slabost, kašel, dyspnoe, periferní otoky, hematurie, poruchy srdečního rytmu, závratě, nespavost, deprese, parestezie, bolesti svalů, kostí a kloubů, třes, krvácení do GIT, stomatitida, hepatitida, alopecie, vyrážky. Riziko rozvoje lymfomů a dalších malignit, především na kůži. U osob nad 65 let častěji infekce, vyšší riziko krvácení do GIT a plicního edému.
IT: 

Co nekombinovat s tímto lékem:

Antacida obsahující oxidy hořčíku nebo hliníku mohou snižovat vstřebávání mykofenolátu. Interakce mohou nastat s léky ovlivňujícími enterohepatální cirkulaci (cholestyramin) s následným snízením AUC MPA a s léky kompetujícími o renální tubulární sekreci (aciklovir, ganciklovir), jejichž společné podání vede ke zvýšení koncentrace MPAG i kompetující látky.

D: 

Transplantace ledvin: počáteční dávku je třeba podat do 72 hodin po transplantaci. Pro dospělé je doporučená dávka 1 g 2krát denně. Dětem 2-18 let se podává 600 mg/m2 2krát denně do maximální dávky 2 g denně. Prípravek by měl být předepisován pouze pacientům, jejichž povrch těla je minimálně 1,25 m2. Dětem pod 2 roky se podávání nedoporučuje.
Transplantace srdce: počáteční dávku je třeba podat do 5 dnů po transplantaci. Doporučená dávka je 1,5 g 2krát denně. Nejsou údaje o pouzití u dětí.
Transplantace jater: první 4 dny se podává CellCept i.v., perorální léčba se zahajuje jakmile ji pacient začne tolerovat. Doporučená dávka p.o. je 1,5 g 2krát denně.

Lupus nefritis:dle ordinace nefrologa.

Nejsou údaje o použití u dětí.

ZP:  Tablety se užívají na lačno, polykají se celé a zapíjejí vodou. Nesmějí se kousat, rozlamovat nebo drtit.
PŘ:  Nebylo dosud hlášeno.
PE:  36
ZS:  Při teplotě do 30 st. C, v původním vnitřním obalu, chránit před světlem.
ZR:  Prodloužení registrace: do 5/2007.

 Poznámka:

Cellcept ve studíích na zvířatech prokázal, že by mohl poškozovat plod a proto není dovoleno otěhotnět během užívání cellceptu a ještě po dobu 6 týdnů po vysazení léku by měla být žena zajištěna antikoncepcí nebo neotěhotnět!


MYFORTIC  tablety jsou v podstatě obdoba Cellceptu, jen látka v léku je mírně jiná. Je používaná hlavně v transplantologii, ale pro potřeby imunologa u SLE je indikace stejna....

Potřebuje se prostě dosáhnout útlumu imunity tam i tam...

Kompletní informace o léku najdete zde, je to v podstatě opsaný příbalový leták.

Myfortic je natrium mycofenolat

Cellcept je mycofenolat mofetil


 

Myfortic: informace o léku, podrobnosti:  ZDE:

http://www.lekarna.cz/myfortic-180mg-20x180mg-tablety/


Myfenax: informace o léku, podrobnosti:  ZDE:

http://www.diagnosia.com/cz/leky/myfenax-500-mg-potahovane-tablety

 

Náhledy fotografií ze složky Vlci