Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metotrexat METOTREXATE

9. 10. 2007

Methotrexat  koleno-nakres.jpg

 

 

Je to další velmi dlouho používané cytostatikum, které vlastně brání účinku kyseliny listové a v důsledku toho tvorbě některých součástí DNA (deoxyribonukleové kyseliny, nositelky dědičné informace), RNA a bílkovin. Opět slouží k potlačení množení aktivovaných imunitních buněk. Jde o jedno z běžných léčiv např. u revmatoidní arthritidy, jiného autoimunitního onemocnění -především se dobře osvědčuje u lupusu SLE.

 

Vedlejší účinky:

Snášenlivost je velmi dobrá, většina pacientů, kteří netolerují azathioprin, může mít prospěch z užívání methotrexatu.

 

Užívané dávky u SLE jsou velmi nízké- v porovnání s léčením rakoviny a jiných zhoubnývh onemocnění,proto se není na místě obávat nějakého poškození buněk!!!! Přesto je nutno dodržovat stejná pravidla kontrol krevního obrazu, jaterních testů a provádění preventivních onkologických prohlídek jako u cyklofosfamidu.

Pokud má pacient tendenci k poklesu počtu červených krvinek, což není cílem léčby, v den, kdy neužívá methotrexat, měl by užívat kyselinu listovou (Acidum folicum).

 

Nejlepší je ovšem užívat kyselinu listovou vždy, když užíváte Methotrexat (jakoby PREVENTIVNE )...dodržet pravidlo,že ji berete v den,kdy neužíváte Methotrexat!

Kdy se methotrexat podává?

 • Lehká až střední aktivita SLE
 • Muskuloskeletální projevy (artritida, myozitida
 • Kožní projevy
 • Serozitida
 • Celkové projevy

   


  Existuje podání tabletové nebo injekční do svalu (to se dává jednou nebo 2x za týden)-podle stavu pacienta a rozhodnutí lékaře


   

  Obrazek

   

 

 


 

METHOTREXATE TABLETY 10 mg por. tbl. nob.  

V:   Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH, Wolfratshausen, SRN.

DR:   Wyeth-Lederle Pharma GmbH, Wien, Rakousko.

S:   Methotrexatum dinatricum 10,96 mg (odp. Methotrexatum 10 mg) v 1 tabletě.

PL:   Lactosum monohydricum, Magnesii stearas, Maydis amylum pregelificatum, Maydis amylum.

PP:   Žluté kulaté bikonvexní tablety (průměr asi 10 mm) s vyraženým 10 na jedné straně a půlicí rýhou na druhé straně.

DO:   Lékovka z hnědého skla, Al šroubový uzávěr s PE těsnící vložkou, příbalová informace, papírová skládačka.

B:   30 a 50 tablet.

IS:   Cytostatikum.

CH:   Methotrexát, analog kyseliny listové, je antimetabolit používaný pro léčbu četných neoplazií a aktivně proliferujících tkání neonkologického původu. Mechanismus účinku methotrexátu spočívá v inhibici dihydrofolátreduktázy, která převádí kyselinu listovou v účinný faktor syntézy DNA. Konečným efektem této inhibice je zabránění vzniku tetrahydrofolátu a tím nepřímo zbrzdění syntézy nukleových kyselin a buněčného dělení. Methotrexát selektivně inhibuje dělení buněk v S-fázi buněčného cyklu.

(tady je vlastně vysvětleno, proč užívat kyselinu listovou!!..protože ta se působením metotrexatu v organismu spotřebovává a je nutné ji pečlivě doplnovat)

 

FÚ:   Po i.m. aplikaci dosahuje methotrexát max. plazmatické koncentrace během 0,5-1 hodiny, po p.o. podání během 1-3 hodin. Po i.v. aplikaci činí distribuční objem v ustáleném stavu přibližně 0,40-0,80 l/kg. Methotrexát se váže asi z 50% na bílkoviny plazmy. Terminální poločas činí při dávkách do 30 mg/m2 3-10 hod., při vyšších dávkách 8-15 hodin. Primární cestou eliminace je renální exkrece a je závislá na dávkování a cestě podání. Po i.v. aplikaci je 80-90% podané dávky vyloučeno močí během 24 hodin. Vylučování žlučí je pouze omezené (10% a méně). Předpokládá se enterohepatální oběh methotrexátu.

Methotrexát proniká do tzv. třetího kompartmentu (např. pleurální výpotek, ascites), odkud se později zpětně resorbuje. To může prodlužovat terminální fázi vylucování a být příčinou neočekávané pozdní toxicity. Methotrexát neproniká hematoencefalickou bariérou, vysoké koncentrace v mozkomíšním moku lze dosáhnou intratekálním podáním.

I:   Nádorová onemocnění: gestační choriokarcinom, destruktivně rostoucí chorioadenom, mola hydatidosa, karcinomy hlavy a krku, bronchogenní karcinom, karcinom prsu, nemetastazující osteosarkom; hematologické malignity: akutní lymfoblastická leukemie (především u detí a dospívajících), meningeální leukemie, nehodgkinské lymfomy (včetně pokročilých stadií lymfosarkomu a Burkittova lymfomu), mycosis fungoides; jako imunosupresivum u středně těžkých aktivních forem revmatoidní artritidy nebo lupusu a v dermatologii k terapii těžkých refrakterních forem psoriázy.

KI:   Přecitlivělost na methotrexát, hematologické poruchy (hypoplazie kostní dřeně, leukopenie, trombocytopenie, těžká anémie), imunodeficitní syndrom. Maximální opatrnost je nutná při současném infekčním onemocnění, poruše funkce jater nebo ledvin, vředové chorobě žaludku a dvanáctníku, při ulcerózní kolitidě, při celkově těžkém stavu pacienta.

SU:   Methotrexát smí být podáván pouze kvalifikovaným lékařem, který je s aplikací přípravku dokonale obeznámen. Nemocný by měl být plně informován o riziku spojeném s užíváním methotrexátu a musí být pod neustálou lékařskou kontrolou. Před, během a po skončení léčby by měly být prováděny testy funkce jater a ledvin, hematologické vyšetření a RTG plic. V případě nepříznivých reakcí je nutno snížit dávky nebo přerušit léčbu a terapii zavádět znovu jen s největší opatrností.

NÚ:   Methotrexát je potenciálně vážně toxický. Frekvence a závažnost toxických účinků může záviset na dávce a četnosti podávání, ale tyto účinky byly pozorovány u všech dávek. Nejčastěji se vyskytuje nevolnost, únava, zažívací potíže, stomatitida, horečka, leukopenie, snížení odolnosti vůči infekcím, dále se mohou vyskytnout fotosenzitivita, vyražky na kůži, akné, furunkulóza, depigmentace, alopecie. Methotrexát může vyvolat poruchy krevního obrazu, hypoplazii kostní dřeně, zvýšení krvácivosti, hepatotoxicita přípravku může vést až k atrofii jaterní tkáně, nekróze, cirhóze či fibróze, dále může dojít k nefrotoxicitě, cystitidě, oligospermii, menstruačním poruchám a neplodnosti. Mohou se vyskytnout dýchací potíže, intersticiální pneumonie a chronické plicní obstrukční onemocnění. Účinky na CNS se mohou projevit bolestmi hlavy, poruchami vidění, křečemi, parézou a to zejména u nemocných po předchozím ozáření hlavy a míchy.


Většinou jsou dávky MTTX přiměřené a když se dodržují opatření,která monitorují rizika,tak je léčba úspěšná, bez nežádoucích účinků!


IT:   Vazbu methotrexátu na plazmatické bílkoviny mohou potlačit (a zvýšit tak jeho toxicitu) salicyláty, sulfonamidy, difenylhydantoiny, tetracykliny, chloramfenikol, doxorubicin, cyklofosfamid, barbituráty. Methotrexát obecně interferuje s jinými léčivy, která se vylučují ledvinami a zvyšují tak jeho plazmatické koncentrace. Dávkování methotrexátu by mělo být sníženo při současném podávání s probenecidem. Současné užívání nefrotoxických nebo hepatotoxických léčiv (včetně alkoholu) zvyšuje jeho toxicitu. Nesteroidní antiflogistika mohou poškodit renální clearance methotrexatu a vést k těžké toxicitě. Ve vzácných případech se při soucasném podávání antagonistů kyseliny listové jako je trimethoprim/sulfamethoxazol vyskytla akutní pancytopenie. Methotrexát zvyšuje riziko výskytu tromboembolických nežádoucích účinků tamoxifenu. Účinek methotrexátu snižují kyselina listová a leukovorin.

UP:   Léčbu vysokými dávkami methotrexátu nelze zahájit v případě závažného útlumu krvetvorby (počet leukocytů pod 1500/mm3, počet neutrofilů pod 200/mm3, nebo počet trombocytů pod 75000/mm3), u těžké poruchy funkce jater (bilirubin v séru vyšší než 20,5 mikromol/l) a těžší poruchy funkce ledvin (clearance kreatininu pod 60 ml/min).

 

Obrazek


Dobré a přehledné informace o Metotrexatu hledejte ZDE:

www.nem.pce.cz/index.php

http://www.nem.pce.cz/index.php?_site=pkn_web&_file=/website/mainmenu/Pro%20pacienty/Pro%20rodi%C4%8De%20a%20d%C4%9Bti/Poradny/Revmatologick%C3%A1/METOTREX%C3%81T


 

Při terapii se doporučuje doplnovat hladinu kyseliny listové, protože metotrexat jeji hladinu v těle může velmi silně snižovat!Ale její užívání musí být po dohodě s lékařem...ten vám poradí jak na to, protože se to musí navzájem dobře sladit...je to složitější problém.


Během léčby a min. 3 měsíce po jejím ukončení nesmí být prováděno očkování živými atenuovanými vakcínami.


 

D:   Přísně individuální v závislosti na indikaci; používá se značně široké rozpětí dávek (prakticky vždy v rámci komplexní kombinované protinádorové terapie).


Revmatoidní artritida: podává se 1krát týdně, počáteční dávka je 7,5 mg jednorázově nebo rozděleně ve 3 dávkách po 2,5 mg podávaných po 12 hodinách (vždy 1 léčebná kúra za týden); v případe potřeby lze dávku zvyšovat o 2,5 mg týdně až na max. 20 mg 1krát týdně. Po dosažení terapeutické odpovědi se přechází na udržovací dávku, obvykle 5-10 mg týdně.


Psoriáza:

Perorálně: zpočátku 10 mg 1krát týdně (případně 7,5 mg ve 3 dílčích davkách po 12 hodinách 1krát týdně), dle potřeby lze dávku zvyšovat o 2,5 mg týdně na max. dávku 30 mg 1krát týdně (případně ve 3 dílčích dávkách po 12 hodinách 1krát týdně). Nitrosvalově nebo nitrožilně: zpočátku 10 mg 1krát týdně, v případě potřeby lze dávku postupně zvyšovat až na 25 mg 1krát týdně. Po dosažení klinické odpovědi dávku postupně snižovat na co nejnižší ještě účinnou a postupně prodlužovat interval mezi aplikacemi.


 Lupus: ještě doplním -ale vždy je na uvážení vašeho ošetřujícího lékaře

 


 

Obrazek

 

Náhledy fotografií ze složky Vlci

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Juvenilní revmatoidní artritida

(Karin, 24. 8. 2008 18:21)

Prosím,vás,moje dcera(12 let)se léčí s juvenilní revmatoidní artritidou,jednou v týdnu jí píchám injekce 0,5ml methotrexatu,protože polykání prášku špatně snášela,tak jí píchám injekce.Trápí jí nevolnost asi tak 3h po podání methotrexatu.Má bolesti břicha a často zvrací.Můžete poradit co by snížilo nevolnost?děkuji
email:LadyKarin@seznam.cz

Re: Juvenilní revmatoidní artritida

(dobrý den,nám poradili jen kinedryl před injekci zatim nevim jestli funguje ,podáme až v sobotu.., 4. 5. 2016 20:38)

Mix autoimunitních nemocí ( AR, Crioglobulimenie, Syndr. Sjögren) a Methotrexat

(Kristýna, 13. 12. 2012 21:07)

Po 12 letech užívání Plaquenilu mi lékař naordinoval Metotrexat. Mám velké obavy z jeho vedlejších účinků. Vím, že je vysoce toxický a mám strach, že by mohl ovlivnit můj lymfatický systém (otec zemřel na leukémii a mamka dělala 10 let chemioterapii na Lymfom Non Hodgkin) a tak bych spadla z louže do bláta. Na těle však už nemám snad ani cm2, který by mě nebolel a šíleně to působí na můj každodenní život. Mám jinou možnost ? Předem moc děkuji za odpověď.

psoriaticka artritida a metotrexat

(danka, 5. 6. 2012 12:21)

tak sa my zda ye ked zoberiem metotrexat ze sa mi mota v hlave beriem ho uz 8rokov moze to byt od tabletiek beriem 4tyzdenie pocula som aj o iniekcijach nebolo by lepsie keby som brala iniekcie dakujem za odpoved

Metotrexát

(Nataša, 24. 7. 2009 23:09)

Je léčba tímto lékem účiná?Smí se tento lék nasadit lidem kteří již prodělali rakovinu?

Re: Metotrexát

(léčba, 16. 12. 2010 19:42)

Ano, léčba je hodně účinná a těmto pacientům s rakovinou se lék nasadit může -l ékař by měl ale vždycky o předchozí rakovině vědět!

tohle není poradna

(Pro nancy, 31. 12. 2008 22:26)

Ahoj, není tady poradna, jen souhrn informaci o leku,pokud chces mamince pomoci,dej dotaz do tehlete poradny!!!!Odpovidaji lekari,velmi kvalitne a rychle!!!
http://www.ulekare.cz/poradna
ahoj-agata

metorexat

(nancy, 31. 12. 2008 16:51)

muze zpusobit lecba ra metotrexatem teckou neuropati maminka po lecbr trpi bolestma a ma necitlive koncetiny dekuji

metotrexat a HA

(Agata, 16. 12. 2008 18:51)

Na tomto odkaze najdete poradnu,kde odpovidaji lekari velmi erudovan.Popiste jim vice svou situaci a hlavně co berete za HA a pro jakou nemoc musite uživat metotrexat.
Dotaz je to velmi specialni,odpovedet neumim.
Diky za pochopeni.

http://www.ulekare.cz/poradna
nebo zde/je to poradna pro rakovinu,ale nelekejte se,nekdy se metotrexat užívá v léčbě rakoviny,tak proto/

http://www.lecba-rakoviny.cz/poradna

metotrexát a hormonální antikoncepce

(monika, 16. 12. 2008 13:00)

Lze při užívání metotrexátu užívat HA,aniž by to mělo zvýšený účinek na játra?

Metotrexat injekčně

(Hanička, 7. 10. 2008 15:59)

ahoj všichni,nejsem tu moc často,občas jen nakouknu a ani nenapíšu.Ale chtěla jsem se zeptat,beru methotrexát jednou týdně v tabletkách,ale asi už 3 týdny si jej píchám injekčně.Prý je to nějaká novinka.Tak sem se chtěla jen tak zeptat,jestli to taky už někdo zkusil,nebo má s tím zkušenosti?

nevolnost

(síma, 25. 8. 2008 14:42)

O nevolnosti rychle informujte ošetřujícího lékaře, to by prostě měl vědět a on vám naordinuje léky,které ji potlačují.Sami raděj nic nezkoušejte,léky na to jsou, stačí jeden telefonát..,opravdu!Hodně štěstí a žádnou nevolnost.:o)