Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biologická léčba u SLE

Biologická léčba u SLE  :
 
Trochu odborných informací pro toho, koho by to zajímalo, ale je to složitý.... výzkum, u SLE je trochu i opožděný, protože nemoc vyžaduje speciální přístup a taky není na světě tolik lidí s touto diagnosou. 
 
 


"V posledních pěti letech probíhá intenzivní vývoj a testování molekul působících na úrovni ovlivnění T lymfocytů (druh bílých krvinek) buňkami prezentujícími antigen (APC), léků působících útlum B lymfocytů (jiný druh bílých krvinek) pomocí protilátek proti jejich povrchovým molekulám (anti-CD20 – lék je Rituximab , jméno Mabthera a CD22) nebo omezujících jejich vyzrávání a přežití blokem faktoru stimulujícího B lymfocyty (BAFF, BLyS - lék je Benlysta).

Testovány jsou také molekuly, které interferují s aktivací komplementu, cytokiny, interferony a s funkcí toll-like receptorů (TLR) a léky, které mají navodit toleranci k autoantigenům.
 
Některé léky mohou navodit remisi, jiné prodloužit její trvání. Další výzkum bude nejspíše zaměřen na testování vhodných kombinací a časování dle fází onemocnění."
 
citace z: http://209.85.129.132/search?q=cache:Lw_LMd9EArAJ:www.zdravcentra.cz/cps/rde/xbcr/zc/976.pdf+hor%C3%A1k+lupus&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
 


11-v-růžích.jpg

Vývoj biologické léčby systémového lupusu jde ruku v ruce s poznáním patogeneze choroby. Cíle léčby představují zejména B‑buňky, které jsou v případě SLE zdrojem nadprodukce orgánově nespecifických autoprotilátek. Ovlivnění přižití B‑buněk lze dosáhnou jednak interakcí s CD20 či CD22, jednak ovlivněním systému molekuly BLYSS(BAFF) a jejich receptorů. Dalšími perspektivními cíly biologické léčby u SLE je interakce s kostimulačním systémem aktivace T‑lymfocytů (například abatacept) nebo blokáda cytokinů či složek podílejících se na vzniku a udržení zánětu u choroby (IL‑6, INFalfa) (obr.). Nejvíce klinických dat ohledně užití v léčbě SLE je k dispozici v případě rituximabu a belimumabu.

Rituximab

Kombinace terapie chimérickou protilátkou anti‑CD20, cyklofosfamidu a kortikoidů přinesla slibné výsledky v nekontrolovaných, observačních studiích. Léčba byla efektivní také ve skupině 90 pacientů s refrakterní chorobou. Výsledky dvou velkých, dvojitě slepých, randomizovaných studií s rituximabem u lupusu bez nefritidy (EXPLORER) a s lupusovou nefritidou (LUNAR) však v primárních cílech neprokázaly oproti placebu očekávaný efekt. Subanalýzy svědčí pro větší efektivitu této léčby u afroamerické a afrokaribské populace a u těžkých forem nemoci. V těchto studiích se podával rituximab ve dvou infuzích v dávce 1 g po 14 dnech. Neúspěch těchto studií v dosažení primárních cílů se vysvětluje vysoce efektivní imunosupresní terapií v obou ramenech (glukokortikoidy, mykofenolát). Terapie rituximabem by měla zůstat zatím vyhrazena refrakterním formám lupusu zejména s nefritidou, u kterých selhala terapie cyklofosfamidem a/nebo mykofenolátem. Mezi nežádoucí účinky rituximabu patří alergické reakce, riziko infekcí a obávanou komplikací je reaktivace JC viru s fatální progresivní multifokální leukoencefalopatií (PML).

Belimumab

Je monoklonální protilátka proti molekule Blyss, která ovlivňuje aktivaci a přežití B‑lymfocytů. Na základě studií BLISS 52 a BLISS 76 byla registrována FDA pro léčbu středně závažných a závažných forem SLE s výjimkou aktivní lupusové nefritidy či neurolupusu. Za zmínku stojí, že je to první lék po padesáti letech registrovaný FDA s výslovnou indikací lupusu (po aspirinu, glukokortikoidech a hydroxychlorochinu). Přípravek Benlysta je určený jako přídatná léčba u dospělých pacientů s aktivním systémovým lupus erythematodes (SLE) s pozitivními autoprotilátkami s vysokým stupněm aktivity onemocnění (např. pozitivní protilátky proti dvouvláknové DNA [anti‑dsDNA] a nízká koncentrace komplementu) navzdory standardní léčbě. Doporučené dávkovací schéma je 10 mg/kg přípravku Benlysta ve dnech 0, 14 a 28 a poté ve 4týdenních intervalech. Stav pacienta je třeba pravidelně hodnotit. Pokud po 6 měsících léčby nedojde ke zlepšení kontroly onemocnění, je třeba zvážit přerušení léčby přípravkem Benlysta. V České republice probíhají v současnosti jednání o uvedení tohoto přípravku na náš trh.


celý článek profesora Horáka:

http://www.tribune.cz/clanek/26276-moznosti-lecby-sle-v-dobe-rozvijejici-se-biologicke-lecby

 


 

O biologické léčbě se můžete dozvědět hodně i z dokumentu o medicíně a zdraví České televize TEP 24 ze dne 25.2. tohoto roku 2012:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315080042-tep-24/412231100222004/video/

 

jablko-motyl.jpg


Info o nemoci SLE i léčbě jako takové najdete v souhrnu tady : o biologické zmínky jsou doleji, ale nic podrobnějšího:

http://www.cilena-lecba.cz/systemovy-lupus


Info v angličtině:

látka belimumab - lék Benlysta:

http://www.benlysta.com/

http://www.diagnosia.com/cz/leky/benlysta-400-mg-prasek-pro-koncentrat-pro-pripravu-infuzniho-roztoku

látka rituximab - lék Mabthera:

http://www.sheffield.nhs.uk/services/resources/rituximabforsleinadults.pdf

http://www.rheumatology.org/practice/clinical/patients/medications/rituximab.asp


 

vlci5--125x95.jpg

 

Náhledy fotografií ze složky Andělé

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář