Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čínská medicína

10. 10. 2007

ČÍNSKÁ MEDICÍNA

    Co že je to vlastně ta čínská medicína?

Je to ucelený systém nástrojů a postupů vyvinutých a prováděných za účelem obnovení a upevnění zdraví. Tato soustava léčebných metod vznikala během posledních 4000 let, přičemž první písemné doklady o ní jsou staré přibližně 3000 let. V průběhu této doby se přirozené vyvíjela, objevovaly se nové přístupy a náhledy, nicméně podstata zůstává od dávnověku až do našich časů beze změn.

    Oficiálním zakladatelem čínské medicíny je legendární císař Huang Ji (čti chuang ti). V knize Nei Jing je zachycen jeho dialog s taoistickým mudrcem o lidském zdraví a o způsobech, jak je obnovit a uchovat. Přestože kniha vznikla později, než kdy se datuje vláda císaře Huang Ji, je obecně považována za klíčový pramen pro studium čínské medicíny. Popisuje totiž způsoby, jak ovlivňovat v těle člověka libovolné procesy pomocí následujících nástrojů: jehly (v současné terminologii akupunktura), byliny (fytoterapie), moxa, cvičení Qi Gong (čti čchi kung), masáže a psychoterapie. Nyní bude řečeno o těchto nástrojích něco více.

  • Jehly: legendární lékaři čínské medicíny vypozorovali, že v lidském těle je kromě cévního řečiště také síť kanálů, jimiž proudí Qi (čti čchi). Tento termín je nepřeložitelný (v češtině pro něj neexistuje ekvivalent), lze jej však přibližně opsat jako životní sílu. Kanály, jimiž Qi proudí, obsahují určitá místa, na kterých lze tok Qi přesně ovlivňovat a regulovat. Nástrojem tohoto ovlivňování jsou akupunkturní jehly. Nutno podotknout, že čínská akupunktura má s evropskou akupunkturou velmi málo společného, druhem používaných jehel počínaje a nemocemi takto léčenými konče.

  • Byliny: za zakladatele je považován bájný mudrc Shen Nong (čti šén nung), který sestavil herbář čítající 365 základních bylin určených k léčbě nemocí. Každá bylina byla klasifikována dle svých vlastností, z čehož vyplynulo i její použití. Byliny se používají téměř výhradně ve směsích a jsou komplementem léčby jehlami.

  • Moxa: Jde o nahřívání akupunkturních bodů nebo tělesných partií doutnajícími smotky bylin. Použití je indikováno stavem pacienta.

  • Cvičení: v Číně je cvičení součástí života stejně jako u nás např. procházka v přírodě. Tato cvičení však mají jen velmi málo společného se sportem. Jde o ovlivňování biologických pochodů uvnitř těla pomocí přesně koordinovaných pohybů končetin a trupu spolu se silným soustředěním se na tento pohyb. Určitou formou tohoto cvičení jsou bojová umění např tai-chi,chikungy....

  • Masážepsychoterapie jsou podpůrnými metodami.


Trochu podrobněji o tradiční čínské medicíně pro zvídavé:

Tradiční čínská medicína

o co se jedná? ....dneska se často setkáte se zkratkou TCM

Tradiční čínská medicína sestává ze skupiny starodávných léčebných metod, z nichž některé se v Číně praktikují již pět tisíc let. Na rozdíl od západní medicíny, která se zaměřuje jen na odstranění příznaků nemoci, se čínská medicína orientuje na podporu těla při návratu do rovnováhy a harmonie, která byla narušena. Západní medicína rozdělila člověka na jednotlivé části, které léčí odděleně.

Tradiční čínská medicína – celostní princip

Celostní přístup k člověku lze charakterizovat rčením: 

 „Vše souvisí se vším“. 

Člověka nelze „rozkouskovat“ do jednotlivých částí, ale je nutné pohlížet na něj celistvě – jako na originální a jedinečnou bytost. V tomto smyslu neexistuje onemocnění jen jednoho orgánu, nebo dokonce jeho části, ale je vždy onemocněním celého jedince. Léčbou jednoho orgánu můžeme tak ovlivnit jiný orgán. Celostní přístup k člověku zaručuje, že léčba je tvořena zcela individuálně – je „šitá na míru“.

Tradiční čínská medicína – jin a jang

Podle tradičních názorů celý vesmír, a s ním i člověk, neustále vibrují mezi dvěma póly – jangem a jinem, které jsou sice protikladné, ale navzájem spjaté. Jeden z druhého vzniká a každý nese v sobě zárodek toho druhého. Jeden bez druhého nemůže existovat, jsou jako den a noc, chlad a teplo apod. Oba tyto principy musí být v rovnovážném stavu. V případě onemocnění se vzájemný harmonický vztah zhroutí a následuje nerovnováha jinu a jangu. Lidské zdraví je tedy projevem rovnováhy obou těchto principů, které jsou podstatou životní energie proudící v tzv. akupunkturních dráhách.

Tradiční čínská medicína – model pěti elementů

Pro tradiční čínskou medicínu je určující tzv. model pěti elementů, pomocí nichž bylo klasifikováno a vysvětlováno všechno dění.

Patří sem dřevo, oheň, země, kov a voda.

Každý z nich má dále sobě odpovídající roční dobu, směr, barvu, orgány těla, emoce a chuť. Tyto prvky mají určující význam pro udržení rovnováhy a využití ve výběru vhodných akupunkturních bodů k léčbě.

Tradiční čínská metoda a léčebné metody

Komplexní léčba pomocí čínské medicíny v sobě zahrnuje několik léčebných postupů, které se volí vždy individuálně, podle potřeb daného jedince. V léčebných postupech dominuje fytoterapie, tedy bylinná léčba. Ostatní metody, jako je akupresura, akupunktura, moxování, úprava dietetiky, cvičení, atd. jsou pomocné metody, které bylinnou léčbu vhodně doplňují dle zdravotního stavu klienta. Mezi léčebné metody patří:

Fytoterapie - bylinná léčba 

Patří k nejstarčím, ale také k nejúčinnějším způsobům léčby. Byliny nejen pomáhají léčit, ale dodávají organismu i potřebné chybějící látky. Byliny byly klasifikovány podle teploty, chutí a příslušných orgánů, které ovlivňují.

Akupunktura 

Podstatou je působení na určitá místa na povrchu těla, a tím vyvolání reakce organismu. Ovlivňování akupunkturních bodů se provádí pomocí tenkých jehel.

Akupresura

Tlaková masáž akupunkturních bodů.

Moxování

Jedná se o nahřívání akupunkturních bodů nebo tělesných partií doutnajícími smotky bylin.

Baňkování 

Užívání podtlakových skleněných baněk.

Reflexní léčba

Tato metoda vychází ze zkušenosti, že na všech zakončeních těla se nacházejí nervová zakončení, která jsou ve vztahu k jednotlivým vnitřním orgánům (jedná se o chodidla).

Výživa 

Opírá se o to, že příčinou všech neduhů bývá často nevyvážená strava. Po stránce energie je důležité, jak jsou různá jídla složená nebo připravena.

Cvičení Jde především o ovlivňování biologických pochodů uvnitř těla pomocí přesně koordinovaných pohybů končetin a trupu spolu se silným soustředěním se o tento pohyb. Určitou formou tohoto cvičení jsou bojová umění.
Celkově lze říci, že kvalifikovaný výběr a použití uvedených metod vylučuje nežádoucí vedlejší účinky.


Tradiční čínská medicína – diagnostika problému

Tradiční čínská medicína využívá k vyšetření nemocného pěti smyslů, kterými lékař vyšetřuje nejen nemocný orgán či část těla, ale také funkce orgánů bez zjevných potíží.

Vyšetřující pokládá totiž důraz na podrobné prozkoumání pacientova vzhledu a na pečlivý pohovor, na jejichž základě jsou určeny příznaky a základní příčiny nemoci. Mnoho věcí se dá vyvodit ze způsobu chůze pacienta, jeho barvy kůže, pachu, výrazu tváře. Velmi cenné je vyšetření jazyka, kdy lze zjistit podle barvy jazyka a jeho povlaku nemocné místo v organismu. K veliké dokonalosti byla propracovaná také pulsová diagnostika – lékař pohmatem pulsu na zápěstí je schopen určit nemocný orgán a hloubku onemocnění. Používá se také diagnostika z vašeho jazyka.

FAKT, KUK:

http://www.mineralfit.cz/clanek/440--jazyk-pro-presnejsi-diagnozu.htmlTradiční čínská medicína u nás 

U nás se tradiční čínskou medicínou zabývají nejen lékaři, ale také nadšenci, kteří pronikají hluboko do těchto problémů. Čínská medicína už nechybí téměř v žádném městě.

Tradiční čínská medicína se zaměřuje na všechny neduhy a nemoci těla a často jí je využíváno i u nemocí, kde jiné léčebné postupy selhaly.

Někteří lékaři upozorňují na to, že akutní onemocnění nelze odstranit v krátké době. Nicméně jistá důslednost a prevence dokáže zabránit vznikajícím nebo navracejícím se nemocím. Vybrat si léčitele či lékaře je vždy nejlepší na základě osobního doporučení osoby, která již léčebné metody čínské medicíny absolvovala s pozitivními výsledky.

Diagnostika podle jazyka - test zdarma s doporucenim zdravotnich postupu:

http://www.patentnimedicina.cz/testDobryJazyk.php


Kontakty na dva cinske (ceske) lekare najdete ZDE

1.prevazne v Ceskych Budejovicich

www.patentnimedicina.cz

2.v Praze a Ceskych Budejovicich a taky Hluboke nad Vltavou

http://www.tcmbohemia.cz/klinika/index.php?ctg=125

 

 

Náhledy fotografií ze složky Motýli

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Guo-li

(Ady, 30. 6. 2010 12:50)

Přidávám kontakt na paní doktorku Guo-li, Číňanku působící v Praze. Základní léčba u ní trvá 10 dní, v případě nutnosti se prodlužuje. Sama jsem u ní nebyla, ale mám dobré reference od známé. A tu je slíbený odkaz: http://guoli.sweb.cz/ Článek o ní v Respektu: http://respekt.ihned.cz/c1-35745910-kouzelna-ordinace