Jdi na obsah Jdi na menu
 


Existují knihy o lupusu?

27. 10. 2007

 

Obrazek

 

 

Pacientské publikace, info ohledně nejrůznějších nemocí, si při troše trpělivosti vyhledáte TADY

www.tridistri.cz/webshop/index.php


Knihy o SLE:

1.Revmatologie období růstu: dětský SLE

http://www.galen.cz/idistrik/obchod/titdetail.php?titul_id=2005


2.C. Dostál, J. Vencovský a kol.
Nejrozsáhlejší monografie zabývající se problematikou častého autoimunitního onemocnění systémového lupusu erytematodes. Monografie zahrnuje současné poznatky o diagnostice, klinickém obraze a teapii tohoto onemocnění.
Str. 240, čb. obr. a tab., bar. příloha 18 str., cena: 169,Kč, vydavatel: Medprint

Objednat lze ZDE:

http://www.zdrava-rodina.cz/med/med498/m498_53.html


...tyto informace jsou ale postarší, vydání něčeho novějšího se chystá, budu Vás informovat!!! 


 

O sklerodermii:

http://www.galen.cz/idistrik/obchod/titdetail.php?titul_id=266

 


Knihy o imunitě :

 

1.Autoimunita - vnitřní nepřítel:

tohle je skvělá knížka , je tam spousta info o lupusu SLE a srozumitelně, jednoznačně nejlepší kniha pro ty,co chtějí být informováni i o posledních výzkumech a lécích!!

 

Odkaz, klikněte sem:http://www.grada.cz/katalog/seznam/autoimunita/

Autoimunita - vnitřní nepřítel 
Shoenfeld Yehuda, Fučíková Terezie 
  "Mimořádně závažné a aktuální téma nalézá své cílové čtenáře mezi praktickými lékaři i specialisty. Kniha dobře poslouží i studentům medicíny a přírodovědy. Informace mohou ale získat i vzdělanější nemocní, kteří autoimunitou trpí (jedná se u nás asi o 5 % populace). Právě ucelený a srozumitelný pohled na autoimunitu dodává této knize jedinečnost. Monografie je doplněným, rozšířeným a českým poměrům uzpůsobeným překladem knihy prof. Y. Shoenfelda AUTOIMMUNE DISEASES ""THE ENEMY FROM WITHIN""."

Vydavatelství: Grada 2007
Cena: 175 Kč
Počet stran: 96


2.Imunitní systém - informace pro každého:

 

Odkaz,klikněte sem:http://www.grada.cz/katalog/seznam/imunitni-system/

Imunitní systém. Informace pro každého 
Ferenčík M. et al. 
  Skvěle napsaná kniha, která je určena zejména studentům středoškolského i vysokoškolského studia, laborantům, medikům, farmaceutům, biochemikům, biologům a samozřejmě lékařům.

Vydavatelství: Grada 0
Cena: 345 Kč


3.Neplodnost - útok imunity:

 

Odkaz,klikněte sem:http://www.grada.cz/katalog/seznam/neplodnost-utok-imunity/


4.velmi odborná kniha od hlavního vědce, který se zabývá v ČR autoimunitou,obávám se ale, že není příliš pro laiky...:

Autoimunitní systémová onemocnění 
Vencovský Jiří 
Autor se v publikaci zabývá etiopatogenezí systémových autoimunitních onemocnění, problematikou autoprotilátek, probírá jednotlivá onemocnění z hlediska jejich definice

Vydavatelství: Triton 0
Cena: 49 Kč


5:

 

Imunologie a alergologie 
Bartůňková J., Vernerová E. 

Kniha svým rozsahem umožňuje všem lékařům a studujícím medicíny, aby se seznámili se současným stavem znalostí a moderním pojetím v klinické imunologii.

Vydavatelství: Triton 0
Cena: 119 Kč
Počet stran: 84


6:

Imunologie - minimum pro praxi - 3.vydání 
Bartůňková J., Šedivá A. 
Kniha obsahuje základní informace o imunitním systému a chorobách pramenících z jeho dysfunkce. Je napsána jednoduchým a srozumitelným způsobem.

Vydavatelství: Triton 0
Cena: 99 Kč


7.

 

 

Imunodeficience 
Bartůňková Jiřina, Šedivá Anna 

Imunodeficience jsou stavy charakterizované zejména zvýšenou náchylností k infekcím. Pri-mární imunodeficity jsou obvykle vrozenou poruchou genu(ů), kódujících některé proteiny důležité pro funkci imunitního systému, sekundární imunodeficity jsou získané v průběhu života jedince a jsou důsledkem působení vnějších nebo vnitřních faktorů. Primární imunode-ficity jsou poměrně vzácné, jejich studium však přispívá k obecnému pochopení funkce jed-notlivých složek imunity. Sekundární poruchy imunity jsou velmi časté a jejich incidence stoupá a svojí četností představují závažný medicínský problém. Kniha je zaměřena na oba aspekty imunodeficiencí a shrnuje nejnovější poznatky z literatury i vlastní zkušenosti autorky v oblasti diagnostiky a léčby těchto stavů. Druhé vydání zahrnuje podstatné novinky, které se objevily od prvního vydání: Novinky se týkají především problematiky primárních imunodeficiencí. Z klinického hlediska se jedná, tak jako v případě většiny primárních imunodeficiencí, o raritní případy, se kterými se i speci-alista-imunolog setká za život jen ojediněle. Aby nevznikla disproporce mezi oblastí primár-ních imunodeficiencí – z klinického hlediska více okrajovou – a sekundárních imunodefici-encí (velmi početnou skupinou pacientů), novinky jsou soustředěny především do rozsáhlé tabulky č. 7. V oblasti sekundárních imunodeficiencí nedošlo k zásadním ani převratným změnám – kapitoly jsou doplněny o novější citace k uvedené problematice a některé drobné inovace. Autorský kolektiv druhého vydání se rozšířil o prof. MUDr. Annu Šedivou, CSc., a MUDr. Aleše Jandu. Kniha je určena spíše pro postgraduální studium, uvítají ji kromě imunologů hlavně internisté a příbuzné obory.

Vydavatelství: Grada 2007
Cena: 295 Kč
Počet stran: 260


 

Revmatologie obecně :


Klinická revmatologie

stěžejní velmi odborná kniha, ucelený přehled revmatologie 

Autor: Pavelka Karel
Vydal: Galén

Běžná cena:
2000 Kč
Vaše cena: 1800 Kč

Dá se sehnat za tuto cenu na www.neoluxor.cz


 

 

Revmatologie období růstu 
Havelka Stanislav, Hoza 
  Oproti prvnímu vydání navíc kapitola o rehabilitaci s návody na cvičení. JCA, JAS, JSLE, MCTD, JDM/JPM

Vydavatelství: Maxdorf 2004
Cena: 595 Kč
Počet stran: 350


 

Revmatologie 
Alušík Štefan  
Autor se zabývá výkladem zde uvdených nemocí-difusní choroby pojivové tkáně, séronegativní spondyartritidy, osteoartrózy u nejčastěji postižených kloubů,..

Vydavatelství: Triton 0

 


 

Revmatologie - minimum pro praxi 
Horčičika Vladko 
Kniha by měla usnadnit orientaci v diagnostickém a terapeutickém postupu, při volbě a interpretaci výsledků pomocných vyšetřovacích metod. Podává stručnýpohled o nejčastější revmatických onemocněních.

Vydavatelství: Triton 0
Cena: 49 Kč


Revmatologický výkladový slovník 
Rovenský Jozef a kol. 
  Abecední uspořádání nozologických jednotek nemocí pohybového aparátu, labor. Imunologických údajů, důležitých při nozografickém ohraničení nemocí.

Vydavatelství: Grada 0
Cena: 490 Kč

 Revmatologie. Vnitřní lékařství, svazek VII. 

Pavelka Karel et al. 
  Přehledně členěná učebnice představuje ucelené zpracování onemocnění pohybové soustavy.

Vydavatelství: Galén 2002
Cena: 170 Kč
Počet stran: 149

 

Náhledy fotografií ze složky Motýli

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář