Jdi na obsah Jdi na menu
 


Laboratorní diagnosa SLE

31. 10. 2007

Hlavní testy u lupusu: přehled

· Anti-nuclear protilátky ("screening test") - ANA


· Anti-DNA protilátky (relativ "specific" for lupus) - anti ds DNA


· Anti-cardiolipinové protilátky - mohou být ale přítomny i samotné,i když nemáte lupus , mohou způsobovat zvýšené srážení krve

Bližší vysvětlení k prgánově specifickým protilátkám najdete ZDE:

http://www.onkologickecentrum.cz/downloads/clanky/organove-nespecificke-autoprotilatky.pdf

· Komplement -hlavně složky C3 a C4 - hlavní známka aktivity lupusu, když jsou  nízké!!!!


· Vyšetření moči - hlavně proteinurie (bílkoviny v moči) a erytrocyturie (červené krvinky v moči)


· Erythrocytární  sedimentace - FW , povšechná známka zánětu v těle


·  C- reactive protein - CRP, specifická známka zánětu v těle


· Všebecné vyšetření krve - krevní testy, krevní obraz - KO a jiné...

Neco o tom,jak je těžké diagnostikovat lupus.....

Obrazek

Určení lupusu může být velmi těžké. Pro lékaře to může trvat měsíce nebo třeba roky ,aby pomocí symptomů nemoci určili tuto komplexní nemoc přesně. Prostě až se sejde dostatečný počet střípků do mozaiky,muže se člověk podívat na obraz z mozaiky složený.

Určení správné diagnózy lupus vyžaduje na jedné straně znalost a uvědomění lékaře !!! a na druhé straně také záleží na dobré komunikaci pacienta.

Podání kompletní a přesné lékařské historie -lékařský název je ANAMNESA (například, jaké zdravotní potíže jste měli a jak dlouho) je velmi důležitý k procesu získání diagnózy.

Tato informace, spolu s vyšetřením zdravotního stavu a výsledky laboratorních zkoušek, pomáhají lékaři zvažovat jiné nemoci, které mohou napodobovat lupus - tak zvaná diferenciální diagnostika. Podávání diagnózy může trvat nějakou dobu a dít se postupně jak se objevují příznaky.

Ale obecně se říká, že pořádná anamnesa(potíže pacienta) je polovina diagnosy!!!!

Žádný jednotlivý test však nedokáže určit, zda pacient má lupus, ale několik laboratorních zkoušek může pomáhat lékaři udělat diagnózu. Vždy jsou prvotní obtíže, které máte.

Laboratoř může být dokonce bez nálezu -negativní,a to tahdy, pokud jste v té fázi nemoci, kdy se protilátky v krvi prostě nevyskytují.

Tělo je ale velmi proměnlivý soubor milionů akcí a reakci a za nějaký časový úsek to může být jinak.Proto je důležité chodit na kontroly a opakovaně se podrobovat laboratorním zkouškám.

Nejužitečnějším testem je přítomnost  autoprotilátek, často přítomných v krvi lidí s lupusem.

Například antinukleární protilátka (ANA) je test,který se dělá jako první,když se hledají autoprotilátky .

Většina lidí s lupusem má test pozitivní na ANU; nicméně, může být množství jiných příčin  pozitivní ANA kromě lupusu:

nákazy-infekce,

jiné revmatické nebo imunní nemoci,

a občas je nález i u normálních zdravých dospělých.

 ANA test tak prostě poskytne jen další stopu pro lékaře ke zvážování diagnózy.

Existují testy pro individuální druhy autoprotilátek, které jsou více typické pro lidi s lupusem, ačkoli zase ZRADA! Ne všichni lidé s lupusem mají tento test jako pozitivní. 

Tyto protilátky zahrnují anti-DNA, anti-Sm, anti-RNP, anti-Ro (SSA ), a anti-La (SSB ). (vysvětlím podrobně později...) 

Lékař může požadovat biopsii kůže nebo ledvin jestliže tyto tělesné systémy jsou zasažené.

Někteří lékaři mohou chtít zhotovit test na syfilitidu (většinou na začátku těhotenství, když se stanovuje test na syfilis jako běžná součást vyšetření matek...)nebo test na protilátku anticardiolipin.

ALE:Pozitivní test na syfilis (BW reakce)neznamená, že pacient má syfilitidu!!!Značí to podezření na lupus,jako to bylo umě...ale měli jste vidět toho ustrašeného gynekologa,kteý mi to oznamoval... Bál se to i vyslovit, protože takovou pacientku ještě ve své praxi neviděl, ani s lupusem ani se syfilis...chi,chi...ten vyváděl...

Nicméně, přítomnost kardiolipinové  protilátky může zvětšovat riziko srážení krve a tím zase zvětšit riziko ucpávání cév (zejména dolních končetin-trombosa,ale i např.v mozku - centrální mozková příhoda - ictus a také mimo jiné zvyšovat riziko potratů a předčasných porodů u těhotných žen s lupusem.

Proto je těhotným s ACP syndromem (kardiolipinový) věnována zvl.pozornot, viz čtěte v rubrice těhotenství!

Znovu poznamenávám, že všechny tyto testy slouží pouze jako nástroje,které mohou informovanému lékaři dát záchytné body a informace ve stanovení diagnózy.Lékař se musí vždy dívat na celý obraz nemoci-lékařskou historii, symptomy(příznaky..bolest, poruchy viděni,otoky....) a výsledky testů - tento souhrn potom určí, zda pacient má lupus.

Když je diagnosa stanovena, jiné laboratorní zkoušky sledují potom postup a vývoj nemoci - takzv.AKTIVITU.

 Moje lékařka největší důraz klade na sedimentaci, CRP, kompletní krevní obraz, C3 a C4 složku komplementu a rozbor moči, hlavně odpad bílkoviny za 24hodin (protože mám lupusovou nefritis a chodím na nefrologii)

Diagnostické prostředky SLE

 • Lékařská historie - anamnesa

 • Kompletní vyšetření zdravotního stavu

 • Laboratorní Zkoušky:

  • Kompletní krevní obraz

  • Sedimentace  červených krvinek

                CRP

  • Analýza moči

  • Krev rozbor

  • testovaní na protijadernou  protilátku (ANU)

  • Další autoprotilátky (anti-DNA, anti-Sm, anti-RNP, anti-Ro [SSA ], anti- La [SSB ])

  • Test na syfilitidu nebo protilátku anticardiolipin

 • Kožní nebo ledvinová Obrazekbiopsie -ma zvlastni prostor, viz diagnosa SLE,přímo oddíl biopsie